23 yılda bitmeyen tespit davasında AYM, '4 kişiye tazminat ödensin' dedi

BURSA - Anayasa Mahkemesi (AYM), murisleri (miras bırakan) aleyhine 2 Ağustos 1991'de Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde açılan kadastro tespitine itiraz davasının makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddia eden 4 kişiye tazminat ödenmesine hükmetti. Yüksek mahkeme, bireysel başvuruda bulunan 4 kardeşin herbirine 4 bin 700'er lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

S.D., A.D., A.D. ve A.D. kardeşler, babaları üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca köyünde bazı arsalar tespit edildi. Bunun üzerine N.M.Ş. ve M.Ö. tarafından D. kardeşlerin murisi (miras bırakan) aleyhine 2 Ağustos 1991 tarihinde, Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde kadastro tespitine itiraz davası açıldı. Marmaris Kadastro Mahkemesi, 25 Ekim 2010'da davanın reddine, taşınmazların kadastro tespit tutanağındaki tespit gibi tapuya tesciline karar verdi. Kararın temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 5 Mart 2013'te dosyada bir takım eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyanın yerel mahkemeye geri gönderilmesine hükmetti. Eksik hususların tamamlanmasından sonra, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 10 Aralık 2013'te yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararı sonrasında dosya halen Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde halen devam ediyor.

DAVANIN 23 YIL SÜRDÜĞÜ DİKKATE ALINMALI

D. kardeşler, murisleri aleyhine 1991'de Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde açılan kadastro tespitine itiraz davasının makul sürede sonuçlandırılamadığını belirterek, mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddia ederek AYM'e bireysel başvuruda bulundu. Yüksek mahkemece konuyla ilgili hazırlanan raporda, "Başvuruya konu yargılamanın yirmi üç yılı aşkın süredir devam ettiği ve bu hususun makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği gözetilmeli. Anayasal bir hakkın ihlal edildiği açık olan bir yargılama dosyasında, hukuka, adalete ve mahkemeye güven ilkesinin gördüğü zararın devam etmesinin önlenmesi amacıyla, yargılamanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen, kararın bir örneğinin ilgili Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir." denildi.

Rapor sonrası kararını açıklayan AYM, 4 kardeşin bireysel başvurusunu hükme bağladı. Başvurucuların makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği yönündeki iddialarını kabul edilebilir bulan AYM, 4 kardeşin her birine net 4 bin 700 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

(CİHAN)


07 Mayıs 2015 Haberleri 1 2 3 4 5