‘İşadamlarını kaygılandıran vergi incelemeleri değil, yapılış biçimi’

MANİSA - MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, vergi incelemelerinin iş aleminin gündem maddeleri haline geldiğini belirterek, “İşadamlarımızı kaygılandıran, hiçbir zaman incelemelerin varlığı olmamıştır. Aksine sorun, incelemeye alınma nedenleri ve incelemelerin yapılma biçimidir.” dedi. İnceleme süreçlerinin açık kurallara tabi olarak yürütülmemesinin öngörülebilir olmaktan çıktığını ileri süren Olpak, “Kimi keyfi uygulamalara yer verilmesi, özellikle vergi idaresi ile vergi incelemeleri birimleri arasında oluşan görüş farkları, mükellef ile vergi idaresi arasında çok derin yaralar oluşmasına ve dolayısıyla da vergi yükünün öngörülebilir olmaktan çıkmasına neden olmuştur.” şeklinde konuştu. Nail Olpak, devletin vergiyi adil ve doğru bir şekilde tahsil edebilmek için mükelleflere kanunlarla yüklenen ödevlerin hukuka uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemek zorunda olduğunu ifade etti.

MÜSİAD 89. Genel İdare Kurulu Toplantısı, Manisa şubesinin evsahipliğinde, Manisa’da yapıldı. Açılışında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, devletin devamının finans kaynaklarına bağlı, bunlar arasında da en önemlisinin vergi olduğuna dikkat çekti. Nail Olpak, “Vergi sisteminin gelişimi boyunca ilgililerin üzerinde en fazla durdukları konulardan birisi de adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.” dedi. Olpak, vergi konusunda acil çözüm bekleyen meseleleri de şöyle sıraladı: “Devreden katma değer vergisi yükü, KDV iadelerindeki gecikmeler ve benzeri uygulamalar, hukuki altyapısının sorgulanması gereken damga vergileri, vergi incelemelerindeki sınırsızlık, hatta bazen keyfiliğe varan uygulamalar, sektörel bazda vergilendirmede yaşanan temel sorunlar.” Bütün bu sıkıntıların bugünden yarına çözümlenemeyeceğinin altını çizen Olpak, “Kayıtdışı ekonomi önlenmelidir. Bunun için etkin çalışmalar arttırılmalı, KDV hangi vadeyle tahsil ediliyorsa o vadeyle ödenmelidir. İstisna, muafiyet ve indirimler asgari seviyede tutulmalıdır. Kod uygulaması kaldırılmalıdır. Tüm mükelleflere yıllık beyanname vermenin yolu açılmalıdır. Stopaj oranları azaltılmalı ve konusu daraltılmalıdır. İstihdamı arttırıcı, ithal ikamesi sağlayan ve stratejik yatırımlarda yatırım indirimi tekrar uygulamaya koyulmalıdır. Gayrimenkul rantı, makul bir seviyede vergilendirilmelidir. Kar dağıtımında stopaj oranı düşürülmelidir. Vergi denetimi arttırılmalı ve denetim elemanlarına sorumluluk yüklenmelidir. Asgari ücret, tamamen vergi dışı bırakılmalıdır. Çok uzun zamandır konuşuluyor, gelir vergisi tarifesindeki dilim aralıkları genişletilmelidir.” dedi.

‘HUKUKA UYGUN BİR DENETİM MODELİ İŞLETİLMELİ’

Vergi alanında tartışılması gereken en önemli konulardan birisinin de ne tür bir yapı içinde daha etkin ve hukuka uygun denetim yapılabileceği olduğunu dile getiren Nail Olpak, “Farklı yapı ve organizasyonlar üzerinden hareket edilebilir ama asıl ve önemli olan, hızlı sonuçlanan ve hukuka uygun bir denetim modelinin işletilmesidir.” ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

‘İşadamlarını kaygılandıran vergi incelemeleri değil, yapılış biçimi’

11 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5