Bankalar konut-taşıt kredilerini gevşetti, işletme ve bireyselleri sıkılaştırdı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak - Mart 2015 aylarını kapsayan Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Bankaların 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren anketin Ocak-Mart 2015 döneminde açıklanan sonuçlarının genel değerlendirmesine göre bankaların standartları, işletmelere kullandırılan krediler ile diğer bireysel kredilerde sınırlı ölçüde sıkılaştırdığı, konut ve taşıt kredilerinde ise bir miktar gevşettiği görüldü.

2015 yılının ikinci çeyreği için beklentiler; işletmelere kullandırılan kredilerde sıkılaştırmanın süreceği, bireysel kredilerden konut ve taşıt kredilerinde standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise gevşetileceği yönünde. Kredi talebi açısından bakıldığında; işletmelerin banka kredilerine olan talebi daralırken, konut ve diğer bireysel kredilerde talep artmış, taşıt kredilerinde ise azaldı.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde; yılın ilk çeyreğinde yurtiçi fonlama koşullarındaki sıkılaştırmanın sürdüğü görülmektedir. 2014 yılının son çeyreğinde gevşetilmiş olan yurtdışı fonlama koşulları ise hem fonlama maliyetinin hem de diğer koşul ve kurallarının etkisiyle Ocak-Mart 2015 döneminde sıkılaştırıldı.

(CİHAN)


10 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5