AÜ İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi kapatıldı

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi(AÜ) bünyesinde 1987'de kurulan ancak üniversitenin web tanıtım sitesinde ismi yer almayan Erzurumlu İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi'nin kapatılması için Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün'ün Rektörlük makamına dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Erzurum'un yetiştirdiği dünyaca ünlü mutasavvıf, mütefekkir İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ismini taşıyan ve 28 yıl önce AÜ bünyesinde oluşturulan Araştırma Merkezi'nin kapatılması için Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı resmi yazı ile Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak'a ve Personel Daire Başkanlığı'na yazı ile müracaatta bulundu. Dekan Prof. Dr. Düzgün imzalı 6 Mart tarihli resmi yazıda İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

REKTÖRLÜK KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Araştırma merkezinde görevli okutman Mehmet Suat Demir'in ise birikiminden faydalanılması amacıyla başka birimlerde görevlendirilmesi istendi. Prof. Dr. Dilaver Düzgün imzalı Sayı:82806933- 351 sayılı resmi evrakta şu ifadelere yer verildi: "İlişikte dilekçesi sunulan okutman Mehmet Suat Demir'in görevlendirildiği Erzurumlu İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri sonlandırıldığı için adı geçen öğretim elemanının birikiminden yararlanılmamaktadır. Bu nedenle Okutman Mehmet Suat Demir'in üniversitemizin başka biriminde görevlendirilmesinde sakınca bulunmamaktadır."

Araştırma Merkezi yetkilileri, faaliyetlerinin ara verilmesiyle ilgili yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ise konuyla ilgili olarak, açıklama yapmaktan kaçındı.

Daha önce basında, İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi'nin sahipsizliği, 'AÜ'de İbrahim Araştırma Merkezi'nin adı var faaliyeti yok' başlığıyla Araştırma Merkezi'nin sahipsizliği gündeme getirilmişti.

'ESERLERİNİ, KİŞİLİĞİNİ, LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE TANITACAKTI'

İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi'nin kuruluş amacı; mütefekkir, düşünür İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eserlerini, kişiliğini lisans ve doktora öğrencileri aracılığı ile tanıtmak. İbrahim Hakkı Hz.'leriyle ilgili materyalleri temin etmek, yeni bilgi ve belgeleri bulup araştırmacıların imkanına sunmaktı.

Daha çok tıp, astronomi, matematik gibi bilgilerin yer aldığı 'Ma'rifetname' eseriyle bilinen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin farklı alanlarda onlarca eser bıraktığı belirtiliyor. İbrahim Hakkı Hazretlerinin 20'ye yakın eseri bulunuyor. Eserlerinden bazıları şunlar: Ma'rifetname, İrfaniye, İnsaniyye, Divan-ı İlahiname, Mecmuatü'l ma'ani, Tuhfetu'l-Kiram, Ruhuş-şuruh aynı tarihte Ülfetul-Enam, Nuhbetul-Kelam, Sefine-i Nuh, Kenzu'l-Futuh, Definetu'r-Ruh, Urvetu'l-İslam, Heyetu'l-İslam.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ.'LERİ KİMDİR?

Erzurumlu İbrahim Hakkı 18 Mayıs 1703'de Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğdu. Türk mutasavvıf, alim ve şeyh olan İbrahim Hakkı Hz. Marifetname'nin yazarıdır. Küçük yaşlarda annesini ve daha sonra babasını yitiren İbrahim Hakkı, bir süre amcasının yanında kalmış, bu süre içinde eğitimine devam etmiştir. 1747'de İstanbul'a gelerek Sultan I. Mahmut ile görüşmüştür. Yeniden Erzurum'a dönen İbrahim Hakkı, sürekli olarak dini ve bilimsel konularla ilgilenmiş ve 1780 yılında rahatsızlanarak aynı yılın 22 Haziran günü vefat etmiştir. Kabri Tillo'dadır. Manzum ve düz yazı toplam on beş eser yazmış olan İbrahim Hakkı'nın en önemli eserleri Divan ve Marifetname'dir. Erzurumlu İbrahim Hakkı, astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din alanlarında pek çok çalışma yapmıştır. Tasavvufi konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan Marifetname adlı eseri, ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. 1757'de tamamlanan Marifetname, yalın ve halkın anlayabileceği bir dilde yazılmıştır. Yazarın söylediğine göre, Marifetname 400 kitaptan yararlanılarak yazılmıştır. Bu kitapta ilk defa bir alim tarafından Güneş Sistemi ('hey'et-i cedide') anlatıldı.

(CİHAN)


09 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5