Mühendis kadınlar iş bulmakta zorlanıyor

ADANA - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ‘Mühendislikte Kadın’ konulu panel düzenledi. İMO Adana Şube Toplantı Salonu’ndaki panele kadınlar kadar erkekler de ilgi gösterdi. Panelde konuşmacı olarak İMO Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri Gülrü Yıldız ve Esergül Özdemir yer aldı. Panel koordinatörü İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Argunşah, yaptığı açılış konuşmasında, "Ülkemizdeki kadın sorunu çok girift, kapsamlı, yılların olumsuz birikiminin yarattığı yerleşmiş, hatta kanıksanmış durumuyla çözümü hemen sağlanacak boyutta değil. Çalışmalar, her alanda yaygınlaştıkça, çoğaldıkça, birleştikçe anlam kazanacak, çözüme doğru yol alınmasını sağlayacaktır." dedi.

Hayatın her alanında kadınların ortak sorunlarının olduğuna dikkati çeken Argunşah, "Sırf kadın olmanın getirdiği cinsiyete dayalı sorunlar bunlar. Bu ortak sorunlara, büyük küçük demeden hem bireysel olarak, hem kendi alanlarımızda, hem ortaklaşa çözüm üretmek zorundayız. Her birimiz farkı yeteneklerimizi, farklı bakış açılarımızı ortaya koyarak, emek vererek, büyük küçük demenden katkı vererek yol alacağız." dedi. Mühendisliğin öteden beri erkek mesleği olarak kabul gördüğünü dile getiren Argunşah, "Özellikle de inşaat mühendisliği. Kadın meslektaşlarımız, mesleklerini sürdürürken mesleki nitelikleri hiç önemsenmeden sırf kadın olmalarından kaynaklanan sorunlarla karşılamışlardır. İş bulmakta zorlanmışlardır, yadırganmışlardır, ücretleri düşük tutulmuştur, görev paylaşımında cinsiyet ayrımı yaşamışlardır, terfi edilmeleri engellenmiştir, alan örgütlenmelerinin yönetim kademelerinde az yer almıştır. Görünen o ki görev bize düşmektedir. Görev, bireylerinin eşit yaşadığı, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin olmadığı, insanca bir toplumsal yaşam özlemi olan bizlere düşmektedir. Bu ortak özleme sahip olan kadın ve erkeklere. Bu nedenle emek vereceğiz, gayret edeceğiz ve zorlayacağız." diye konuştu.

İnşaat Mühendisi Gülru Yıldız, "Biraz tarih, biraz mühendislik, biraz feminizm" konulu sunum gerçekleştirdi. Feminizmin tarihine ışık tutan Yıldız, Fransız Devrimi’nden günümüze yurttaşlık hakkına işaret etti. Gülru Yıldız, birinci ve ikinci dünya savaşlarında erkeklerin cephede olması nedeniyle kadınların sanayiye ve teknik işlere çağrıldığını ancak o dönemde kadınlara mühendislik diploması verilmediğini, sertifika verilmesi ile yetinildiğini belirtti. İlk kadın mühendislerin de diplomalarının olmadığı söyleyen Gülrü Yıldız, ülkemizde de ilk kadın mühendisin, inşaat mühendisi Sabiha Gürayman olduğunu söyledi. Kadınlar üzerindeki ayrımcılığın, cinsiyet eşitsizliğinin kaynağının kapitalizm ve ataerkil yapı olduğunu örneklerle anlatan Yıldız, sunumunda mühendislik, cinsiyetçilik ve mühendis kadınlarla ilgili veriler sundu.

İnşaat Mühendisi Esergül Özdemir ise "TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi" konulu sunum gerçekleştirdi. Özdemir, kadın istihdamının sermaye eğilimleri ve ataerkil ilişkiler doğrultusunda şekil aldığını, sermaye açısından ucuz ve yedek iş gücü olarak görüldüğünü söyledi. Mühendis kadınların üçte ikisinin ayrımcılığa uğradığını dile getiren Özdemir, "Kadınlar, iş hayatında işe alımlar, ücret, dikkate alınmama ve görevlendirmelerde ayrımcılığa uğruyor. Cinsiyet ayrımcılığına ilişkin, kısa sürede ve kesin çözümler beklemek elbette ki bizi yanılgıya götürecektir. Fakat varlığımızı görünür kılmak adına atılabilecek adımlar da her daim mevcuttur." dedi.

(CİHAN)

Mühendis kadınlar iş bulmakta zorlanıyor Mühendis kadınlar iş bulmakta zorlanıyor Mühendis kadınlar iş bulmakta zorlanıyor

05 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5