'Soma'da verilen haklar, Ermenek'teki madenci yakınlarına da verilecek'

MANİSA - AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, TBMM’de görüşülen son yasa tasarısı ile Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 301 işçi yakınına verilen hakların Karaman’ın Ermenek ilçesinde hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına da verileceğini bildirdi.

Yurttaş yaptığı açıklamada, TBMM’de görüşülen son yasa tasarısının madenler, işçiler ve emeklilerle ilgili pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Kanun ile Soma maden kazası haklarının Ermenek’e de verildiğini aktaran Yurttaş, “Bu tasarıda Ermenek'te hayatını kaybeden vatandaşların hak sahiplerinin sorunlarını çözen, onlara haklar veren düzenlemeler var. Soma maden kazası ile Ermenek kazası arasında madenlerde vefat eden işçilerin yakınları da aynı haklardan yararlanabilecekler.” dedi.

İş güvenliği uzmanının tehlikeyi haber vereceğini dile getiren Yurttaş, “İşverene teknik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyecek ve işverene yazılı olarak bildirecek. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesine rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilecek. Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, tekrarında ise 6 ay süreyle askıya alınacak. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı işten çıkarılamayacak.” dedi.

Üretim zorlamasının suç sayılacağını belirten Yurttaş, “Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan ihale ile alınan işlerde, teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalıştırma halinde iş durdurulacak. İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde, işveren, 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermeyen işverene, her aykırılık için ayrı ayrı çalışan başına 500 lira, işin durdurulması nedeniyle işsiz kalanlara ücretlerini ödeme veya başka iş verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her çalışan için aykırılığın devam ettiği her ay için bin lira, çalışanlarına standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 lira, yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına 500 lira para cezası verilecek.” şeklinde konuştu

Yurtta, çok tehlikeli sınıfta 10'dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacağını bildirdi. Yurttaş, “Çalışma süresinden sayılan haller dahil, yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok 7,5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat olacak. Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışanımıza mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirilmesine karar verildi. Meslek liseleri ile üniversitelerin ilgili fakültelerine Zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği dersi konulmasına karar verildi.

İŞÇİNİN BULUNDUĞU YERİ GÖSTEREN ÇİPLER GELİYOR

Yeraltı çalışmalarında hazırlanacak planların üç boyutlu olması zorunlu hale getirilecektir. Maden işçilerinin nerede bulunduğunu gösterecek çipler her işçide bulunacak ve madenlerde bu düzenleme 1 yıl içinde uygulamaya geçecek.” dedi.

Yurttaş şöyle devam etti: “Maden ve inşaat sektöründe, İş Sağlığı Güvenliği teftişleri görüntülü ve fotoğraflı olarak yapılacaktır. Böylelikle denetimlerin ciddi bir şekilde yapılıp yapılmadığıyla ilgili hiçbir şüphe kalmayacaktır. Yeraltı madenlerinde kaza anında işçiler için sığınma odaları oluşturulacaktır. Bu odalar uluslararası standartlara uygun olarak yapılacaktır. Ayrıca Soma Madenlerinden işten çıkartılan 2831 maden işçisinin ödenmeyen kıdem tazminatları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından işçilere ödenecek ve işyeri sahibinden tahsil edilecek.”

(CİHAN)


04 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5