Yıldız: Balda ilaç kalıntı sorunu yaşanıyor

SAKARYA - Türk Veteriner Hekimler Birliği Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, son yıllarda üretilen ballarda yoğun bir şekilde bilinçsiz ilaç kullanımı sebebiyle kalıntı sorunu yaşandığını belirterek bunun ABD ve Batı ülkelerine yapılan ihracatı olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Yıldız, yaptığı açıklamada, arı ve kovan bakımında kullanılan antibiyotik, akarisit gibi ilaçlar yanında, çevreye atılan zirai ilaçların bal kalitesini düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca, ağır metaller, radyoaktif maddeler, organik kirleticiler, patojenik bakteriler ile genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sebebiyle de balın doğallığının bozulduğunu vurguladı.

Antibiyotik kalıntılarının genelde ‘Amerikan yavru çürüğü’ veya ‘Avrupa yavru çürüğü’ gibi hastalıkların tedavilerine bağlı olarak kullanılan antibiyotiklerden kaynaklandığını dile getiren Yıldız, yasal olarak izin verilmediği halde balların yüzde 25’inde sülfadimidin, tetrasiklin, streptomisin gibi bazı ilaç kalıntılarından en az birine rastlandığını kaydetti. Ballarda sıklıkla sulfonamid ve tetrasiklin grubu antibiyotikler tespit edildiğini ifade eden Yıldız, "Bazı numunelerde her iki antibiyotik grubuna birlikte rastlanılmıştır. Çiçeklenme periyodunda bitkilere atılan sistemik ve kontakt etkili pestisitler de kovana taşınıyor." dedi.

Bilinçsiz ilaç kullanımı sebebiyle bazı antibiyotiklere dirençte oluştuğunun altını çizen Yıldız, ilaçlamaların veteriner kontrolünde bilinçli yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Avrupa ve Amerika’ya bal ihracatında ilaç kalıntı konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıktığını belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Kontrolsüz ilaç kullanımını artıran nedenlerin başında muayenesiz ilaç satışı yer almıştır. Reçetesiz ilaç satışı kontrolsüz ilaç kullanımını artıran en önemli ikinci ve üçüncü nedenler olarak sıralanmıştır. Hayvansal kökenli gıdalardaki kalıntı sorununun önüne geçilmesinin, önemli ölçüde veteriner hekimlerin mesleki ve vicdani sorumluklarıyla yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğu söylenebilir. Üstelik ilaçların arınma süreleri konusunda hayvan sahiplerinin bilinçli ve dikkatli olmadıklarını dikkate alındığında, veteriner hekimlerin bu konudaki tutumlarının halk sağlığı açısından yaşamsal öneme sahip olduğu ve sorumluluklarının bir kat daha arttığı sonucuna varılır."

(CİHAN)


03 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5