Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin yönetmeliği yürürlükte

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin (EPİAŞ) teşkilat yapısı ve çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik bugün yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'nin yapısı ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, 14 Mart 2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine dayanılarak hazırlandı.

Genel kurul, yönetim kurulu, komitelerin görev ve yetkilerinin çerçevesini çizen yönetmelik, genel müdürün nitelikleri, yetkileri ve çalışma yasağı gibi konulara açıklık getiriyor. Hizmet birimleri, direktörler, hukuk müşavirliği gibi birimlerin de tanımları yapılıyor.

Yönetmelikte sır saklamayla ilgili bir hüküm de yer alıyor. Sırla ilgili düzenleme şöyle: “Yönetim kurulu üyeleri piyasa katılımcılarına ilişkin ilgili mevzuatta belirlenen ticari sır niteliğini haiz bilgileri kendi veya başkası lehine veya aleyhine kullanamaz. Şirket çalışanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri; şirket ve şirketle ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları mevzuatla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, çalışanların Şirketteki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.”


(CİHAN)


01 Nisan 2015 Haberleri 1 2 3 4 5