Almanya’nın yıllık 500 bin göçmene ihtiyacı var

BERLİN - Nüfusu yaşlanan ve istihdam piyasasında kalifiye eleman ihtiyacı giderek artan Almanya’nın sosyal ve ekonomik olarak refah seviyesini 2050 yılına kadar garanti altına alabilmesi için yıllık en az 500 bin göçmen ihtiyacı olduğu belirtildi.

Bertelsmann Vakfı’nın yaptığı bir araştırmaya göre Almanya’nın sadece Avrupa Birliği ülkelerinden alacağı göçün ekonomik ve sosyal refahını garanti altına almak için yeterli olmayacağı açıklandı.

Azalan ve yaşlanan nüfusuyla sosyal sistemi ayakta tutmakta zorlanacak olan Almanya’nın AB ülkeleri dışından da göç alması gerekiyor.

ALMANYA‘YA AB DIŞINDAN GÖÇMEN LAZİM

Bertelsmann Vakfı’nın araştırma sonuçlarına göre Almanya’da iç nüfustaki bütün potansiyeller değerlendirilse, istihdam piyasasında bayan ve yaşlı çalışanların sayısı yükselse de yine de yıllık ülkenin en az 500 bin dış göçe ihtiyacı olacak.

Sadece Avrupa’dan gelecek göçe yoğunlaşılmaması konusunda uyaran Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Dräger, “Almanya, sadece Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek göçe güvenmemeli.” diyerek geçtiğimiz yıllarda da Güney ve Doğu Avrupa’dan yüksek oranda göç geldiğini, fakat yakın zamanda bu bölgelerden gelen göçte ciddi azalma yaşanacağını söyledi.

Almanya’da geçtiğimiz yıl gidenlerle, gelenler karşılaştırıldığında gelenlerin 470 bin fazla olduğunu belirten vakıf, her yıl yaklaşık gelenlerin gidenlerden 500 bin fazla olması gerektiği sonucunu çıkardı.

2026'DAN İTİBAREN 600 BİN GÖÇMEN LAZIM

Vakıf, 2026 yılından sonra da ülkeye gelen net kişi sayısının yıllık en az 600 bin olması gerektiğine dikkati çekti. Emeklilik yaşının 70’e çıkarılması ve kadınların istihdam piyasasına yeterince katılması halinde bile 2050 yılına kadar ancak 4,4 milyon çalışan anlamına geldiğini kaydeden Bertelsmann Vakfı, 2050 yılına kadar çalışma piyasasından 16 milyon insanın emekliye ayrılacağını ve bu rakamın kapatılmasının zor olduğunu vurguladı.

Raporda, dijital gelişim ve teknik ilerlemenin demografiden kaynaklanan eksikliği gidermesinin mümkün olmadığı da ifade edildi. Demografik değişimin özellikle Doğu Almanya’da etkisini göstereceğini belirten Bertelsmann Vakfı, Doğu Almanya’da 2050’ye kadar 5,3 milyon çalışana ihtiyaç olacağı bilgisini verdi.

Geçtiğimiz yıl sadece Avrupa’dan 300 bin insanın Almanya’ya geldiğini açıklayan vakıf, ekonomik krizin göçe sebebiyet verdiğini fakat önümüzdeki yıllarda Avrupa’da da yaşlanan nüfus sorunu baş göstereceğini bu nedenle Avrupa’dan yıllık ortalama 70 bin insanın gelebileceği bilgisini verdi.

Almanya’nın AB dışındaki ülkelerden göç almak için çalışması gerektiğini ifade eden Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Dräger, “AB dışından göç 'mümkün' değil, 'arzu edilir' olmalı. Yeni göç yasasıyla 'hoş geldiniz' mesajı verilmeli. Göç kuralları şeffaf, basit ve göçmenlere perspektif sunmalı. Ayrıca uzun süre oturum hakkı ve vatandaşlık imkanı tanınmalı” dedi.

(CİHAN)


28 Mart 2015 Haberleri 1 2 3 4 5