TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Tükel: Tıp fakültelerinde öğretim elemanı eksiği var

ADANA - Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, çoğu tıp fakültesinde önemli sayıda öğretim elemanı açığı bulunduğunu belirterek, fakültelerin yeterli eğitici kadrosu, laboratuvar ve gerekli imkanlar sağlanmadan açıldığını söyledi.

Adana Tabip Odası ‘Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afiliasyon ve Tıp Eğitimi’ konulu panel düzenledi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sezgin Güvel’in yaptığı panele konuşmacı olarak Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Sayek, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve eski Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten katıldı.

Adana Eczacı Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Hepimizi çok yakından ilgilendiren ve gelecekte sağlık olgusunu şekillendireceğini düşündüğümüz konuları işleyecek bu panele hoş geldiniz.” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Prof. Dr. İskender Sayek, tıp eğitiminde iç ve dış tehditler, ilişkili faktörler ve sonuçları, sağlık bakanlığı ve tıp eğitimi, Türkiye sağlık bilimleri üniversitesi ve enstitüsü konularında bilgi verdi. İç tehdit olarak kronik hastalıkların artmasını gösteren Sayek, “Bu hastalıkların önemli bir kısmının tanı ve tedavisi birinci basamak poliklinikte yapılıyor. Öğretilen ile gerçek arasındaki açık, eğitimin değer kaybı gibi. Dış tehditler ise bilginin aşırı artması, sağlıktaki eşitsizlikler, hastalıkların önlenmesi, artan yaşlı popülasyonu, sağlık paydaşlarının beklentileri, tıpta uzmanlaşma, yaşam biçimi, teknolojik gelişme, fonksiyonel görüntüleme, simülasyon bilimi, bilişim (zamanında öğrenme, bilgiye ulaşılabilirlik, öğrenci-hastanın hekimden daha çabuk adaptasyonu, eğiticiler eğitimi), meslekler arası eğitim gibi sıralayabiliriz.” dedi.

Prof. Dr. Raşit Tükel ise tıp fakültesi sayısı, öğrenci kontenjanları, tıp fakültesi hangi koşullarda açılmalı, tıp fakültelerinde eğitim ve araştırma, tam gün yasası, yüksek öğretim kurumlarında döner sermaye ek ödeme yönetmeliği, birlikte kullanım ve işbirliği yönetmeliği, protokol yapılan kurumlar, kurumsal bir işbirliği olarak afiliasyon süreçlerinden bahsetti.

Türkiye’de tıp fakültesinin açılabilmesi için asgari standart ve koşulların ne olması gerektiğinin belirlenmediğine işaret eden Prof. Dr. Tükel, “Tıp fakülteleri; yeterli sayıda ve nitelikte eğitici olmadan, personel sayısı, fiziksel ve teknolojik donanım gibi alt yapı imkanları sağlanmadan açılıyor. Akademik kadrolar, öğrenci sayıları ve eğitim dengesi üzerinden oluşturulmamakta, çoğu tıp fakültesinde önemli sayıda öğretim elemanı açığı bulunmaktadır. Tıp fakülteleri, temel bilimleri için yeterli eğitici kadrosu, laboratuvar gibi imkanlar sağlanmadan açılmaktadır. Tıp fakültelerinin temel işlevi eğitim ve araştırmadır.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Ülkemizde bir gecede gecekondu, 12 Eylül darbesi, 24 Ocak kararları, AKP iktidarı, yurtdışındaki vatan toprağının nakli, yaklaşık 25 bin pratisyen hekimin aile hekimi, sağlık ocakları bir gecede aile sağlığı merkezi oldu. Devlet hastanelerinin tabelaları değiştirilerek Eğitim Araştırma Hastanesi oldu.” diye konuştu.

(CİHAN)

TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Tükel: Tıp fakültelerinde öğretim elemanı eksiği var TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Tükel: Tıp fakültelerinde öğretim elemanı eksiği var TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Tükel: Tıp fakültelerinde öğretim elemanı eksiği var TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Tükel: Tıp fakültelerinde öğretim elemanı eksiği var

17 Mart 2015 Haberleri 1 2 3 4 5