Sahil Güvenlik komutanlarını İçişleri Bakanı atayacak

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İç Güvenlik Paketi görüşmeleri devam ediyor. Paketin görüşmelerinin bugünkü kısmında 57,58 ve 59. maddeler kabul edildi. Paketin kabul edilen 59. maddesine göre amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanlar ile bölge komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Aynı maddeye göre gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek.

TBMM Genel Kurulu’nun 74. birleşimi açıldı. Teknik bir sorun sebebiyle birleşime 20 dakika ara verildi. Aranın ardından birleşim 14.30’da tekrar açıldı. Birleşimi TBMM Başkanvekili Meral Akşener yönetirken, katip üyelikleri Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir yapıyor.

MHP grubunun vermiş olduğu 'emeklilerin sorunlarının araştırılması' önergesinin gündeme alınması görüşülmeye başlandı. MHP’nin önergesi AK Parti’nin 'hayır' oylarıyla reddedildi. CHP grubunun, 'Çorum’un turizm sorunlarının araştırılması' önergesi de AK Parti’nin oylarıyla reddedildi. Genel Kurul'da Anayasa Komisyonu'nda boş bulanan iki üyeliğe CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Muğla Milletvekili Ömer Süha aldan seçildi.

Önergelerin görüşülmesinin ardından 'Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi.

İç Güvenlik Paketi'nin 57. maddesinin görüşülmesine başlandı. Paketin 57. maddesindeki düzenleme ile il ve ilçe jandarma komutanlarıyla karakol komutanlarının izinleri, ilgili komutanlıkların planlaması da dikkate alınarak mahalli mülki idare amirlerinin onayıyla verilecek. 57. madde yapılan oylama sonucu kabul edildi.

Paketin 58. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile İçişleri Bakanı, bu düzenlemedeki yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla ilgisine göre Jandarma Genel Komutanı'na veya valilere devredebilecek. Yapılan oylama sonucu 58. madde kabul edildi.

Paketin 59. maddesinin görüşülmesine başlandı. Paketin 59. maddesi kapsamında yapılan düzenleme ile amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargahında görevli başkanlar ve bölge komutanlarının atanmaları İçişleri Bakanı tarafından yapılacak. Aynı maddeye göre gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanı da bu konuda teklifte bulunabilecek. Diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmalarıyla erbaş ve erlerin dağıtımları Sahil Güvenlik Komutanı'nca yapılacak. 59. madde yapılan oylama sonucu kabul edildi.

(CİHAN)


11 Mart 2015 Haberleri 1 2 3 4 5