İzmir Valiliği kamu kurumları önünde basın açıklamasını yasakladı

İZMİR - İzmir Valiliği, vilayet ve kaymakamlık binaları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları önünde basın açıklamasını, yollarda gösteri ve yürüyüşleri yasakladı. Anayasa'nın 25, 26 ve 34. maddeleriyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, "Düşünceyi ve kanaatleri açıklama ve yayma hürriyeti" kapsamındaki konuların kamu güvenliği ve genel asayiş yönünden yeniden düzenlendiği bildirilen açıklama, Vali Mustafa Toprak tarafından yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu. Beş maddelik açıklamada en dikkat çekici bölümse son maddedeki talimatlar oldu.

İzmir Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle yaptığı yeni düzenleme şöyle:

“1- Kamuoyu oluşturmak, düşünceyi açıklamak ve yaymak amacıyla şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmayan, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmayan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen ve makul sürede tamamlanan sözlü ve yazılı açıklamalar, basın açıklaması olarak değerlendirilecektir.
2- Siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum örgütleri, başka bir siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamazlar.
3- Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yer ve noktadan başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.
4- Basın açıklaması esnasında el ile taşınabilir megafon vb. cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz, bu amaçla sabit platform kurulamaz.
5- a) Valilik ve kaymakamlık binaları, adliye binaları, il/ilçe Emniyet Müdürlüğü binaları, polis merkezi amirlikleri, askeri bina ve tesisleri ile ceza infaz kurumlarının içerisi, önü ve çevresinde,
b) Eğitim-öğretim kurumları, hastane ve sağlık kuruluşları ile ibadethanelerin içerisinde ve çevresinde eğitimi, sağlık hizmetlerini ve kişilerin ibadetlerini engelleyecek şekilde,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının içerisinde,
d) Genel yollar, şehirlerarası karayolları ile cadde ve sokaklar üzerinde yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde,
e) Halkın günlük yaşamını zorlaştıran ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici nitelikte basın açıklamaları yapılamaz.”

Yeni düzenlemelere karşı çıkanların, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddelerinin delaletiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmü uyarınca idari para cezasıyla cezalandırılacağı belirtildi.

(CİHAN)


09 Mart 2015 Haberleri 1 2 3 4 5