SES Şube Başkanı Teberci: İç Güvenlik Tasarısı geri çekilmeli

AYDIN - SES Aydın Şube Başkanı Şükran Teberci, hükümetin İç Güvenlik Kanun Tasarısı’nı geri çekmesini istedi. Teberci, bir grup sendika ve sivil toplum temsilcisiyle Sevgi Yolu’nda basın açıklaması yaptı.

Söz konusu kanunu, özü itibariyle AKP’yi koruma ve kollama kanunu olarak nitelendiren, özgürlükleri kısıtlayıcı olduğunu, hukuk devleti yerine polis devleti olma yolunu açacağını iddia eden Teberci, "İç Güvenlik Yasası, kanun ve polis devleti rejimi ve uygulamalarını kamulaştırmaya ve yaygınlaştırmaya yöneliktir. Bu tasarı, çok açık bir şekilde toplumsal muhalefeti, sendikalaşmayı, hükümet protestolarını, temel hak ve özgürlük mücadelelerini önleme girişimidir. Tasarı ile hayata geçirilmek istenen, kamu güvenliği yalanıyla gizlenmek istenen, devletleşen AKP’nin dokunulmazlığını saldırgan bir biçimde pekiştirmek dışında hukuksal ya da siyasal bir değeri bulunmamaktadır. Tasarının yasalaşması durumunda tüm sivil kuruluşlar, darbe dönemlerini aratacak bir saldırı altında olacaklardır. Makul şüphe geri gelecek, toplu tutuklamalar sıradanlaşacak, soruşturma sırasında el koyma yetkisi genişlediğinden gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına el koyularak baskı yapılacaktır. Savunma hak ihlalleri yaygınlaşacak, polise 48 saat gözaltı yetkisi verilmesiyle yargı devredışı bırakılacaktır. Buradan hükümete sesleniyoruz, temel hak ve özgürlükleri askıya alan bu sıkıyönetim yasası derhal geri çekilmedir.” dedi.

(CİHAN)

SES Şube Başkanı Teberci: İç Güvenlik Tasarısı geri çekilmeli

19 Şubat 2015 Haberleri 1 2 3 4 5