"Sigara tüketimi önceki yıla göre 3 milyar adet arttı"

ANKARA - Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, 2014 yılı sigara tüketiminin bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyar adet arttığını açıkladı. Sigara tüketiminin bir önceki yıla göre 3 milyar adet artışla 94,5 milyar adet olarak gerçekleştiğini belirten Aşut, “Bu artış kapalı alanlarda denetim zayıflığının yanı sıra tüketimle ilgili ihlallerin arttığına ilişkin iddiaları kuvvetlendirmektedir.” dedi.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut ve üyelerinin katılımıyla; Türkiye’nin Tütün Kontrolü Karnesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni açıklanan 2015-2018 Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nın tüm detayları ile sigara ve diğer tütün ürünlerinin zararları, bırakma yolları konuların konuşulduğu basın toplantısı yapıldı. Türk Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası’nda düzenlenen toplantıya SSUK Genel Sekreteri Efza Evrengil, SSUK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük, SSUK Başkanı Doç.Dr. Özen Aşut, Türk Tabipler Birliği Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, SSUK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof.Dr. Özden Şener de katıldı.

Türkiye’de 2008-2012 Tütün Eylem Planı’nın süresinin dolmasının ardından tütün kontrolünde çalışmaların yavaşladığını belirten Aşut, “Örneğin 2015 yılına dek eylem planı revize edilmemiş, 2012 eylem planında yer alan ödevlerin yapılıp yapılmadığına dair kamuoyu yeterince bilgilendirilememiştir.” diye konuştu.

2008 yılında yayınlanan Ulusal tütün Kontrolü Eylem Planı (UTKP) programının temel hedefinde 2010 yılına kadar ülkemizde 15 yaş üzerinde sigara içmeyenlerin sıklığını yüzde 80’in üzerine çıkarmak, 15 yaş altı ise yüzde 100’e yakın olmasını sağlamak olduğunun yer aldığını kaydeden Aşut, “2012 yılı Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’nın sonuçlarına göre 15 yaş üzerinde sigara içenlerin yüzdesinin yüzde 27,1 olduğu ve ülke genelinde tütün ürünü tüketenlerin sayısının 14,8 milyon olduğu saptanmış. Tütün kullanım sıklığında azalma olumlu bir gelişme olmakta birlikte 2012 yılı itibariyle belirlenen tüketim oranları açısından belirlenen hedeflere ulaşılmadığı görülmekte. Ayrıca 15 yaş altında kullanım sıklığının hedeflere uygun olmadığı ve önümüzdeki yıllarda 15 yaş üzerinde sağlanan ‘kısmi’ iyileşmelerin de gerileceği öngörülmekte.” şeklinde konuştu.

Kapalı alanlarda denetim çalışmalarının 2008 yılında oldukça etkili olduğunu vurgulayan Aşut, “Bu denetim çalışmalarının hızı ile etkisinin yitirmiş ve ülke genelinde ihlaller artmıştır. 2014 yılı sigara tüketiminin bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyar adet artarak 94,5 milyar adet olarak gerçekleşmesi, kapalı alanlarda denetim zayıflığının yanı sıra tüketimle ilgili ihlallerin arttığına ilişkin iddiaları kuvvetlendirmekte. Kapalı mekanlarda tütün ürünleri tüketilmesine göz yuman işletmelere bir yıl içinde üçüncü tekerrürden sonra mahalli mülki idare amirlerce verilen kapatma kararlarının özellikle büyük kentlerde ilgili belediye başkanlıkları tarafından uygulanmadığına veya uygulanıyormuş gibi kapama-açma belgeleri düzenlendiğine dair bilgi ve belgeler bulunmakta. Türkiye genelinde on binlerce nargile sunumu yapılan mekan, ruhsatlı işyeri sayısı halen bini bulmamıştır. Hatta pek çok yerde ruhsat verilen bazı işyerlerinin açık alanı olmadığına dair tespitler olduğu, ancak bu mekanların faaliyetlerini büyük bir rahatlıkla sürdürdüğü bilinmekte.” dedi.


(CİHAN)

 Sigara tüketimi önceki yıla göre 3 milyar adet arttı  Sigara tüketimi önceki yıla göre 3 milyar adet arttı  Sigara tüketimi önceki yıla göre 3 milyar adet arttı

09 Şubat 2015 Haberleri 1 2 3 4 5