Ağrı Barosu: İç Güvenlik Paketi, toplumsal barışı zedeleyecek

AĞRI - Ağrı Barosu Başkanı Ali Artuk, İç Güvenlik Paketi ile polisin ve jandarmanın bütün alanlara ilişkin arama yetkisinin genişletilmesinin özel yaşama müdahaleyi kaçınılmaz kıldığını söyledi. Artuk, "Toplumsal barışı, uzlaşıyı zedeleyecek, bu amaca hizmet edecek ve keyfilik doğuracak İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin tasarının bir an önce geri çekilmesi gerekmektedir." dedi.

Artuk, Adliye binası önünde meslektaşları ile birlikte açıklama yaptı. Artuk, "Basında ve kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yapılan görüşmeler sonucundan meclis komisyonunda geçmiş ve TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiştir. Bu çalışma Kobani'ye destek eylemlerinden sonra başlatılmış olması çözüm sürecine ilişkin özelde bölgede genelde tüm Türkiye toplumunda derin bir endişe yarattı. Siyaset kurumunun "Kamu Düzeni" kisvesi altında özgürlük alanlarını kısıtlayan, düşünce ve ifade hürriyetini sınırlayan, örgütlenme hakkını hiçe sayan bu tasarı ile devletin güvenlikçi konseptini hayat geçirmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu anlayış ile hiçbir hukuksal ve toplumsal sorun çözülemez. Aksine tasarının yasallaşması mevcut sorunları gittikçe derinleştirir. Gelişmiş tüm demokrasilerde daha fazla özgürlük, daha fazla hukuk, evrensel değerlerle yoğrulmuş insan hakları talebinin dillendirildiği bir ortamda "güvenlik paketi" ancak devlete karşı güvensizlik yaratabilir. Özgürlükçü, tüm farklılıkları kabul gören, inanç, mezhep ve etnik duyarlılıklara saygı temelinde yeni bir anayasa söylemi ile yoluna devam etmek isteyen iktidarın amacına gölge düşürecek bu çalışmayı derhal durdurması gerekmektedir." dedi.

İç Güvenlik Paketi ile polisin ve jandarmanın bütün alanlara ilişkin arama yetkisinin genişletilmesinin özel yaşama müdahaleyi kaçınılmaz kıldığını aktaran Artuk, şöyle devam etti: "Müşteki/mağdur ve tanıkların beyanlarının gerekirse adliye dışındaki mekanlarda alınacak olması ceza hukukun hiçbir ilkesi ile izah edilemez. Kişinin en temel demokratik hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmanın bir tutuklama nedeni sayılması, hakim kararı olmadan telefon dinleme süresinin 24 saatten 48 saate çıkarılma yetkisinin tanınması hukuk devletinin kural ve kaideleri ile asla bağdaşmamaktadır."

Toplumsal olaylar karşısında elinde her hangi bir cisim bulunan kişilere yönelik polis ve jandarmanın silah kullanma yetkisi ile donatılmış olması faili meçhul olayları tetikleyeceğine işaret eden Artuk, "Polis ve Jandarmaya savcılık misyonu yüklendiği ve belli hallerde gözaltı yetkisini verildiği iş bu güvenlik paketi tamamen kolluğu denetimsiz bir güç haline getirecek ve keyfiliği tetikleyecektir. Bu pakette polis ve Jandarma kutsanmıştır. Bu pakette hukuk devletinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün kırıntıları dahi bulunmamaktadır. Cumhuriyetin ilanından bu yana dönemin muktedirleri tarafından kaleme alınan birçok yasa ve uygulama başta 'Kürt sorunu' olmak üzere hiçbir toplumsal hadisenin güvenlikçi bir anlayışla çözülmediğini/çözülemeyeceğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla toplumsal barışı/toplumsal uzlaşıyı zedeleyecek, bu amaca hizmet edecek ve keyfilik doğuracak İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin tasarının bir an önce geri çekilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

(CİHAN)


09 Şubat 2015 Haberleri 1 2 3 4 5