Maden çalışanlarına 3 ay sonra zorunlu ferdi kaza sigortası geliyor

ANKARA - Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı 3 ay sonra yürürlüğe konulacak.

Resmi Gazete’nin bugün ki sayısında yayımlanan karara göre; yer altı ve üstü madencilik faaliyetinde bulunanlar, tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için meydana gelebilecek kazalara karşı bireysel kaza sigortası yaptırmak zorunda. Yer üstü ve altı kömür madenciliği ya da diğer madencilik işlerini yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, sigorta poliçesi yaptırmadan veya yürürlükte bir sigorta poliçesi bulunmadan faaliyette bulunamayacak ve faaliyetlerine devam edemeyecek. İşyerlerinin üretime uygunluk denetimi ni sigorta şirketlerine bırakan Bakanlar Kurulu kararında ayrıca, Türkiye'de genel sorumluluk sigortası dalında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri bu tip sigorta poliçesini yapmak zorunda tutuldu.

(CİHAN)


06 Şubat 2015 Haberleri 1 2 3 4 5