Mehmet Soğancı, TMMOB'yi teslim almak isteyen hükümete tepki gösterdi

ANKARA - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, “Bizi ‘Padişahım çok yaşa’ diyenlerin safına sokmak için uğraşanlara, ‘TMMOB'yi teslim almak’ için uğraşanlara karşı şimdi hepimize birden düşen görev yürüttüğümüz mücadelemizi büyütmektir.” dedi.
Mehmet Soğancı, TMMOB Yasası değişikliğini içeren torba yasada yapılan son düzenlemeler üzerine birlik üyelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.
AK Parti’nin; içinde TMMOB yasasında değişiklikleri de içeren "3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” isimli torba yasa taslağını Meclis'e yollamak üzere yeniden düzenlediğine dikkat çeken Soğancı, şöyle devam etti:
“AKP yeni düzenlemesinde; torbanın içinden 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6107 sayılı İller Bankası Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'ndaki değişiklikleri çıkarmış. AKP'nin yeniden düzenlediği torba yasa taslağı içinde; 3194 sayılı İmar Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu'ndaki değişiklikler bulunuyor.”

“ANLAŞILIYOR Kİ AKP BU DÜZENLEMEYİ YASALAŞTIRMADA ÇOK HEVESLİ”

Soğancı, AK Parti’nin hızını alamayarak, TMMOB’yu vesayet altına almanın maddelerini bu yeni düzenlemeye eklediğine işaret ederek, “Örgütümüzün amaç maddelerini de daraltmış. Anlaşılıyor ki AKP bu düzenlemeyi yasalaştırmada çok hevesli.” dedi.
“Söyledik, bir kere daha söyleyelim” diyen Soğancı, “TMMOB Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikler; bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının ve şehir plancılarının ve onların örgütü TMMOB'nin, kısacası bizim talebimiz değildir. AKP'nin niyeti, yasamızda yapacağı değişiklikler ile bir türlü arka bahçesi yapamadığı örgütümüzü parçalayarak, bölerek güçsüzleştirmek ve etkisizleştirmektir, ‘Kral Çıplak’ dememizi engellemektir.” düşüncesini paylaştı.

“ŞİMDİ DAHA DA GELİŞTİREREK BÜYÜTECEĞİZ”

Soğancı, açıklamasını, “Bizi ‘Padişahım çok yaşa’ diyenlerin safına sokmak için uğraşanlara karşı, ‘TMMOB'yi teslim almak’ için uğraşanlara karşı şimdi hepimize birden düşen görev yürüttüğümüz mücadelemizi büyütmektir. Biz iyi biliyoruz; Mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına ve örgütümüze yönelik bu saldırıyı geri püskürtmek sadece bizim ellerimizdedir.
Herkes bilsin; AKP'nin torba yasalarına karşı yürüttüğümüz ‘Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz’ başlıklı mücadelemizi duraksamadan, hiçbir geri adım atmadan şimdi daha da geliştirerek büyüteceğiz.” şeklinde tamamladı.

(CİHAN)


26 Ocak 2015 Haberleri 1 2 3 4 5