Davutoğlu: Algı operasyonları etkisini insanlık vicdanında gösteremeyecek

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk büyükelçilerine, "Sakın ola ki birilerinin dışarıda yaymaya çalıştığı ve bunun için yoğun çabalar sarf ettiği propagandanın etkisine ve bulunduğunuz ülkelerde etkisi karşısında basiretinizi ve dirayetinizi kaybetmeyin" uyarısında bulundu. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan büyükelçilerle akşam yemeğinde bir araya gelen Davutoğlu, Türkiye'nin çevresindeki otoriterleşme ve radikalleşmeye rağmen demokrasisini sürdüren bir ülke olduğunun altını çizerek, “İşte bunu bilen birileri Türkiye'de bütün bu başarı hikayesine bir şekilde darbe vurmak için psikolojik algı operasyonları yapıyorlar.” dedi. Davutoğlu, "Bu paralelci çete, onların dışarıda yaptığı propagandalar ne olursa olsun; bu başarı hikayesinin üstünü örtemeyecek. Kimler ne algı operasyonları yaparlarsa yapsınlar, belki bu algı operasyonları bazı merkezlerde etkisini gösterebilir ama insanlık vicdanında gösteremeyecek." diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara Vilayetler Evi'nde verilen akşam yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, AK Parti olağanüstü kongresinde vurguladığı temel bazı ilkelerin, hükümet programına geçirildiğini belirterek, bu temel ilkelerin "restorasyon, ihya ve inşa" olduğunu söyledi. Restorasyonda, ihyada ve inşada hem süreklilik hem de değişimin olduğunun altını çizen Davutoğlu, "Bizim nihai kertede hedefimiz, bütün tarihi süreklilik, coğrafi merkezi olma, kültürel içselleştirme unsurlarını meczederek, küresel, bölgesel gerilimlere dayalı değişimi doğru okumak, o değişime doğru cevaplar vermektir” diye konuştu.

Konuşmasında büyükelçilere yaklaşan 2015 seçimlerini hatırlatarak bazı uyarılarda da bulunan Ahmet Davutoğlu, “Sakın ola ki birilerinin dışarıda yaymaya çalıştığı ve bunun için yoğun çabalar sarf ettiği propagandanın etkisine ve bulunduğunuz ülkelerde etkisi karşısında basiretinizi ve dirayetinizi kaybetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü devlet geleneğiyle, köklü demokrasisiyle, içselleştirici kültürüyle, bütünleştirici yaklaşımıyla yükselen bir güçtür. Sizden beklentimiz, isteğimiz, talebimiz bu yükselen gücün, başı dik, vakur, onurlu temsilcileri olmanız. Sürekliliği ifade eden her şeyi temsil etmeniz, değişimi ifade eden her şeye de cevap teşkil edecek özne bir tutum takınmanızdır.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OTORİTERLEŞME VE RADİKALLEŞMEYE RAĞMEN DEMOKRASİSİNİ SÜRDÜREN BİR ÜLKE"

Mahiyetinin kökten değiştiğini belirttiği diplomasideki en önemli değişim unsurlarından birisinin algı olduğunu anlatan Davutoğlu, “Bundan 40 yıl önce algı; yerleşmiş, kökleşmiş bir şeydi. Türkiye ile ilgili bir algı oturmuşsa, o bir müddet devam ederdi, 10 sene, 20 sene... Fakat şimdi, iletişim araçları ve özellikle de medya, sosyal medya ve birçok araç öylesine hızlı algı değişimlerine yol açabiliyor ki biz sabit durarak, değişmeyerek, sadece sürekliliğimize güvenerek bu algı operasyonları karşısında başarılı olamayız. Onun için hepinizi öncelikle bu dönemde en önemli faktör olarak gördüğüm, müzakere değil, arabuluculuk, bunların hepsi önemli. Fakat en önemli faktör şu anda diplomaside psikoloji. Psikolojileri yönetebilme, psikolojilere hitap edebilme, psikolojileri şekillendirebilme... İşte bunu bilen birileri Türkiye'de bütün bu başarı hikayesine bir şekilde darbe vurmak için psikolojik algı operasyonları yapıyorlar. Türkiye bir başarı hikayesidir. Sadece Türk halkının benimsediği ve bu sebeple de desteklediği bir başarı hikayesi değil son 12 yılda olan. Ekonomik krizler içinde kalkınmaya devam eden bir ülke. Etraftaki siyasi istikrarsızlıklara rağmen iç bütünlüğünü tahkim eden bir ülke. Otoriterleşme ve radikalleşmeye rağmen demokrasisini sürdüren bir ülke." diye konuştu. Davutoğlu, “Bütün bu başarı hikayesi her şeyden önce bizim omuzladığımız süreklilik unsurlarının ve emanetin ürünüdür. Dünya şartları ne kadar değişirse değişsin, bu başarı hikayesini sürdürme iradesini göstermek durumundayız.” diye ekledi.

Davutoğlu, ardından şöyle devam etti: “Bu paralelci çete, onların dışarıda yaptığı propagandalar ne olursa olsun bu başarı hikayesinin üstünü örtemeyecek. Kimler ne algı operasyonları yaparlarsa yapsınlar, belki bu algı operasyonları bazı merkezlerde etkisini gösterebilir ama insanlık vicdanında gösteremeyecek. Afrika'nın, Asya'nın her yerinde, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Ortadoğu'da bugün al bayrağımızın temsil ettiği değerler artık sadece geçmişte güçlü bir devlet olma değeri değil, vicdan, merhamet, insani yardım ki dünyada da şu anda gayri safi milli hasılasına göre en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Nominal olarak da üçüncü büyük ülkeyiz. 12 yıl önce kendisi yardım isteyen bir ülkenin bu güne gelmiş olması birçok başka millete de ilham kaynağı oluyor. Aynen İstiklal Harbimizin mazlum milletlere ilham kaynağı olması gibi Türkiye'nin bu yükselişi de dünyanın her yerinde, gelişmekte olan ülkelere, tarihte kendine bir yer bulmak isteyen milletlere ilham kaynağı oluyor. Son bir yıl içinde karşılaştığımız zorluklar, karşı karşıya kaldığımız saldırılar bu ilham kaynağını yok etmek için yürütülen saldırılar. Sizden beklentimiz, talebimiz, yürütmek durumunda olduğunuz misyon bu ilham kaynağını, bu başarı hikayesini her halükarda bulunduğunuz merkezlerde en iyi şekilde temsil etmektir. Bu psikolojik algı operasyonuna karşı hepimizin seferber olması lazım."

Bu konuda büyükelçilere ve hariciye geleneğinin gücüne inandığını söyleyen Davutoğlu, “Bu gücü inşallah diplomasi sahnesine çıkardığımızda ki çıkarıyoruz, Türkiye'ye dönük her tuzağın boşa çıkacağına ve Türkiye'ye dönük algı operasyonlarının her birinin boşa çıkacağına ve ülkemizin dışarıda en iyi şekilde temsil edileceğine, süreklilik içinde gelen siyasi, tarihi, coğrafi, kültürel değerlerimizi değişim dinamizmi içine tekrar tekrar yorumlayıp, tarih sahnesine bunu taşıyacağınızdan eminim." dedi.

(CİHAN)


09 Ocak 2015 Haberleri 1 2 3 4 5