Danıştay, Ulus’ta yürütmeyi durdurdu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi'nin iptali için açılan davada Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, Ulus’ta yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu'nun 2010 yılında aldığı Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin yenileme alanı ilan edilmesine yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte meslek odalarının açtığı davada yürütmenin durdurulması istenmişti. Danıştay 14.Daire yürütmeyi durdurmayı reddetmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve meslek odaları Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz etti. Dava daireleri Danıştay 14.Dairenin yürütmeyi durdurmayı red kararını kaldırdı.

YANLIŞ HESAP BAĞDAT’TAN DÖNER

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konu ile ilgili “Yanlış Hesap Bağdattan döner” dedi. Ulus tarihi kent merkezinin mimarlar odası açısından oldukça önemli olduğunu belirten Karakuş, “Ulus'ta Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen yenileme alanı sınırları içerisinde kalan bölümün, yıpranmış ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş olup olmadığının yerinde incelenmesi, böyle bir araştırma yapılmadan hazırlanan bilirkişi raporuna göre, yürütmeyi durdurmayı red etmesini dava daireleri genel kurulu kabul etmemiş yeni bir bilirkişi incelemesine karar vermişti. Dört etaptan oluşan oluşan yenileme alanı içerisinde, Ankara Kalesi, Ulus, Hacıbayram, Hergelen meydanı ve Erken Cumhuriyet dönemi yapılarının da içerisinde olan geniş bir alanı kapsıyordu. Bugünlerde Ulus'a yönelik bir yıkımın gündeme getirildiği, tescilli yapıların tescillerini kaldırılmaya cüret ettiği bu günlerde, yargından gelen yeniden bilirkişi raporu alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmesi bizim açımızdan sevindirici.Yanlış hesap Bağdattan döner." şeklinde konutu.

ULUS HEPİMİZE AİT
Danıştay 14.daire tarafından verilen bu karar Ulus'ta Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili yeni açacağımız dava açısından önemli bir gelişme diyen Candan "Bilimsel bilgiden yoksun, kamusal yarar düşünmeden, kültürel ve tarihsel mirasımızın ranta teslim edilmesine ortam sağlamaya çalışanlara geçmiş olsun.Ulus taşıdığı tüm değerlerle hepimize ait ranta teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Danıştay, Ulus’ta yürütmeyi durdurdu

06 Ocak 2015 Haberleri 1 2 3 4 5