Gürültü çıkaran ve komşusunu rahatsız edene 100, yere çöp atana 34 lira ceza var

BURSA - Yeni yılla birlikte Kabahatler Kanunu'na göre uygulanacak cezalar da arttı. Dilencilik yapanlara, gürültü çıkarıp komşusunu rahatsız edene, kimlik bildiremeyenlere 100 lira ceza yazılacak. Yere çöp atmanın cezası ile 34 lira olarak uygulanacak. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yeni yılda uygulanacak en yüksek ceza 519 bin 650 lira .

Kabahatler Kanunu kapsamında 2015 yılında uygulanacak idari para cezaları belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, yeni belirlenen ceza miktarlarını kamuoyu ile paylaştı. Düzenlemeye göre; dilencilik, sarhoşluk, kaldırımı işgal etmek, kamu binalarında, toplu taşıma araçlarında sigara içenlere, başkasını rahatsız edenlere 100'er lira para cezası uygulanacak. Kumar oynayanlara 208, gürültüye maruz bırakan işletme sahibine 2 bin 124 lira ile 10 bin 635 lira arasında ceza yazılabilecek. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayanlara ise bin 175 lira ile 2 bin 360 lira arasında ceza kesilebilecek.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri yeni yılda tutanakla yere çöp atanlara 34 lira ceza yazacak. Geçen yıl bu oran 31 lira olarak uygulanmıştı. Aynı suçun yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde bin 55 ile 10 bin 635 liraya kadar çıkıyor. İnşaat atıklarını belirlenen yerler dışında atanlara 208 ile 6 bin 377 lira arasında ceza yazılacak. Yeni yılda afiş asmanın cezası da 208 ile 6 bin 377 lira arasında değişen rakamlarda uygulanacak.

KALDIRIMI İŞGAL EDENE 100 LİRA CEZA YAZILACAK

Asayiş Daire Başkanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu bazı ceza oranları şöyle: "Kaldırımı işgal edene 100 lira, kaldırıma inşaat malzemesi yığan kişilere 208 ile bin 55 lira, tütün mamullerini kamu hizmet binalarında tüketmek 100, özel binaların kapalı alanlarında sigara içmenin cezası 100 lira. Kimliği bildirmeyene 100 lira ceza uygulanacak. Çevreyi kirletene, evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 34 lira, inşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 208 ile 6 bin 377 lira ceza yazılacak. Bunları inşaatı yürüten kişi adına atmanın cezası ise 208 lira ile 10 bin 635 lira arasında olacak. Afiş asan tüzel kişiliğe 208 ile 6 bin 377 lira, toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket eden kişilere 6 bin 377 lira ya kadar ceza yazılabilecek. Kumar oynayana 208 lira, sarhoş olup çevreyi rahatsız edene 100 lira gürültü çıkarana da 100 lira ceza uygulanacak. Gürültüye sebep olan işletmeye ise 2 bin 124 lira ile 10 bin 635 lira ceza kesilecek. Komşusunu veya başkalarını rahatsız etmenin cezası ise 100 lira olarak uygulanacak."

OTEL VE PANSİYON İŞLETMECİLERİ DİKKAT

Misafirlerinin kayıtlarını tutmak zorunda olan otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticilerinin cezaları da 379 liradan 417 liraya çıkarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde bildirilmesi zorunludur. İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olurlar. Bu maddenin ihali halinde kesilecek ceza oranı 417 liraya yükseldi. Bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş ayrılış kayıtlarını, örneğine ve usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik Enstitüsü'ne, talebi halinde vermek zorundadırlar. Tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından örneğine uygun şekilde, en yakın kolluk örgütüne bildirilir. Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu kanunun kapsamına giren diğer yatısız iş yerlerinde, özel kanunlar müsaade ettiği takdirde, ancak sahipleri ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, Başkaları kalamazlar. Bu madde ihlal edilirse ilgililere 31 lira ceza uygulanır."

(CİHAN)


05 Ocak 2015 Haberleri 1 2 3 4 5