Halk sağlığı müdürleri karne alacak, 500 puan altı alanlar görüşmeye çağrılacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, 81 ilde bulunan Halk Sağlığı Müdürlerine ‘verimlilik değerlendirmesi’ uygulaması kapsamında karne verecek. Puanlama yılda 1 kez yapılacak ve değerlendirme 1000 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Her 6 ayda bir yöneticilere ara karne verilecek. 500 puandan az alan yöneticiler bakanlığa görüşmeye davet edilecek. Görüşmede bu illerin yönetim kadrosu tekrar gözden geçirilerek değiştirilmesi gündemde olacak. Değerlendirmeler 1 Ocak 2015'ten itibaren başlayacak. Anne ölüm oranından ildeki sezaryen yüzdesine kadar 123 kriterin yer aldığı tabloya göre en yüksek puanı Halk Eğitimlerinin Gerçekleşme Yüzdesi alacak. Halk eğitimlerinin 64 puan getireceği tabloda ildeki sezaryen yüzdesi 15 puan olacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Kurum, ‘Halk Sağlığı Müdürleri Verimlilik Değerlendirmesi’ çalışması kapsamında 81 il halk sağlığı müdürüne karne verecek. Kurumun, strateji ve hedefleri doğrultusunda ve verimlilik değerlendirme kriterleri çerçevesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirilecek. Halk sağlığı müdürleri her yıl karne alacak. 1000 puan üzerinden değerlendirilmelerin yapılacağı çalışma da ayrıca her 6 ayda bir ara değerlendirme yapılacak. 500 puandan az alan yöneticiler bakanlığa görüşmeye çağrılacak. Bu görüşmede il yönetim kadrosu tekrar gözden geçirilecek. Değerlendirmeler 1 Ocak 2015'ten itibaren başlayacak.

Karne göstergelerinin genel göstergeler (tıbbi, idari, mali, kalite), izleme ve değerlendirme, eğitim kriterleri olmak üzere üç grupta değerlendirilecek. Müdürlerin karne puanı hesaplanırken genel kriterler grubu 685 (altı yüz seksen beş) puan, İzleme ve Değerlendirme kriter grubu 200 (iki yüz) puan ve eğitim kriter grubu ise 115 (yüz on beş) puan üzerinden yapılacak. Müdürlük verimlilik değerlendirme karnesi toplam 1000 (bin) puan üzerinden hesaplanacak. Müdürlerin değerlendirilmesine esas veriler THSK 6 aylık periyotlarda toplayacak. Müdürler iş bu usul ve esaslarda belirlenen verilerin zamanında ve doğru olarak bildirilmesinden sorumludur. Karneler Müdürler tarafından bir önceki yılın yıllık verileri ve gözlemsel değerlendirme sonuçları esas alınarak ocak ayında düzenlenecek.

800 İLE 1000 PUAN ARASI A GRUBU MÜDÜRLERE TAKDİRNAME VERİLECEK

Değerlendirmeler sonucu karnesindeki puanı 800 ile 1000 puan arası olan müdürler A başarı grubunda yer alacak hizmet kalitesinin daha da artması ve başarının sürekliliği için teşvik planlanması ve uygun görülürse takdirname verilecek. B grubunda yer alacak ve 700-800 puan arası alacak Halk Sağlığı Müdürleri görüşmeye davet edilerek durumu açıklayan ayrıntılı bilgi notu istenecek. 600-700 puan arasında yer alacak ve C kategorisine alınacak Halk Sağlığı Müdürleri görüşmeye davet edilerek il değerlendirmesi planlanacak. D grubunda yer alacak ve 500-600 puan arasını karneye sahip Halk Sağlığı Müdürleri de görüşmeye davet edilerek THSK/Saha koordinatörleri değerlendirmesine tabi tutulacak. Verimlilik değerlendirme puanı 500 puanın altında olacak ve E grubuna alınacak Halk Sağlığı Müdürleri görüşmeye davet edilerek il yönetim kadrosu tekrar gözden geçirilecek. Puanlamalar o ile özel bir durum (doğal afet ve olağanüstü haller vb.) yoksa standart değerlendirmeye tabi olacak. Üst üste 2 yıl boyunca verimlilik değerlendirme puanı 500’den düşük olursa sorunların yönetim kadrosundan mı yoksa ile özgü sorunlardan mı kaynaklandığı THSK tarafından araştırılarak incelenecek. Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler belirlenerek uygulanması sağlanacak.

Halk Sağlığı Müdürleri Verimlilik Karnesi Gösterge Puan Tablosu

Anne Ölüm Oranı: 25
Bebek Ölüm Hızı: 25
Hastanede Yapılan Doğum Sıklığı: 15
İldeki Sezaryen Yüzdesi: 15
Misafir Anne Uygulaması Gerçekleştirilme Yüzdesi: 5
Meme Kanseri Tarama Yüzdesi: 10
Aktif Kanser Kayıtçılığı: 5
Evde Sağlık Hizmetine Uygun Başvuruların Karşılanma Yüzdesi: 10
Aile Hekimine Başvurmayan Nüfus Yüzdesi: 10
Kişi Başı Aile Hekimine Müracaat Yüzdesi: 10
Merkezi Randevu Sistemi: 10
Genel Bütçe Harcama Yüzdesi: 20
Engelli Rampası Yapılma Yüzdesi: 10
Engelli Tuvaleti Yapılma Yüzdesi: 10
Tütün Kontrolü İhbarlarına Müdahale Yüzdesi: 10
Şebeke Suyu Denetleme Sıklığı: 10
Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri Yapılma Durumu: 10
Çalışan Memnuniyet Anketi Yapılma Durumu: 10
Hizmet İçi Eğitimlerin Gerçekleşme Yüzdesi: 36
Halk Eğitimlerinin Gerçekleşme Yüzdesi: 64

(CİHAN)


20 Aralık 2014 Haberleri 1 2 3 4 5