İş bırakan aile hekimleri eylem yaptı

ANKARA - Başkent’te bir araya gelen Ankara Tabip Odası'na (ATO) üye aile hekimleri, çalışma süreleri ve getirilmek istenen nöbet sistemini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu önünde protesto etti.

Türkiye genelinde günde 12 saat çalışmaya ve getirilmek istenen nöbet sistemine karşı çıkan 21 bin aile hekimi iş bıraktı. Başkent’te seslerini duyurmak isteyen aile hekimlerinin adresi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu oldu. Kurum önünde toplanan grup üyeleri, ‘Uzun ve esnek çalışma öldürücüdür’, ‘Seçim yatırımı değil koruyucu hekimlik’ pankartları açıp, ‘Aile hekimi köle değildir’, sloganları attı. Eyleme, Türk Tabipler Birliği de destek verdi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan, Türkiye’de sağlık ortamının, içinden çıkılmaz bir kaos ortamına dönüştüğünü söyledi. İlhan, “İş yerlerindeki işçi sağlığındaki durumu görüyorsunuz. Her gün işçiler 3’er 5’er hayatını kaybetmeye devam ediyor. Meslek hastalıklarına tanı koyamıyoruz. Sağlığın her alanında olumsuz bir gidiş var.” dedi. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının kendi alanlarındaki problemlere dikkat çekmek üzere bugün görevde olduğunu anlatan İlhan, Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanlarının bir şeylere itiraz ettiğini, bunu görmezden gelen bir Sağlık Bakanlığı’yla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

ATO Sekreteri Ebru Basa ise “Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarına daha iyi çalışma koşulları sağladığını iddia ediyordu. Hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak geç saatlere dek esnek, hafta sonu cumartesi günleri fazladan çalıştırmayı düzenleyen genelgeyi yayınladı.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Basa, ASM sağlık çalışanlarının yitirilmiş temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek yapılan dayatmalardan vaz geçilmesini istedi. Basa, “Birinci basamak sağlık çalışanları olarak, iş güvencesi, insani koşulları, şartlara bağlı olmayan emekliliğimize yansıyacak emeğimizin karşılığı bir ücret, mesleki bağımsızlık ve dayanışma içinde toplumun her kesimini kapsayacak, katkı ve katılımsız, eşit koşullarda nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

(CİHAN)


12 Aralık 2014 Haberleri 1 2 3 4 5