Bağımsız Milletvekili Özdalga: AKP, Alevilere karşı ayırımcılık yapıyor

ANKARA - Bağımsız Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, AK Parti'nin Alevilere karşı ayırımcılık yaptığını belirterek, "Başbakan Ahmet Davutoğlu, inanç özgürlüğü ve demokratik hukuk devleti konusunda duyarsız." dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Özdalga, "AİHM'nin cemevleri kararı, yeni bir kanıtıdır. Neresinin ibadet yeri olacağını, sadece o inanç grubu mensupları belirleyebilir diyen bu kararı, Türkiye bütün gerekleriyle uygulamak zorundadır. Bu karar bizi etkilemez diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, inanç özgürlüğü ve demokratik hukuk devleti konusunda ne kadar duyarsız olduğunu ortaya koyuyor. Öyle anlaşılıyor ki Davutoğlu inanç özgürlüğünü, sadece kendisi gibi inananlar için istiyor." diye ifade etti.

Alevilere karşı yürütülen ayırımcılığın bir başka örneğinin ise Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği'nin, AK Parti hükümetinin emrindeki Ankara Valiliği tarafından yasaklanması olduğunu dile getiren Özdalga, bu korkunç ayrımcılık sonunda, derneğin yaklaşık on yıldır faaliyette bulunamadığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili iç hukuki sürecin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bugünlerde vermesi beklenen kararla son bulacağını anlatan Özdalga, şöyle devam etti: "AİHM'nin bağlayıcı kararından sonra Yargıtay, Çankaya Cemevi Derneği'nin faaliyetine getirilen yasağı kaldıran bir karar vermelidir. Aksi istikamette bir karar, sadece Yargıtay'a duyulması gereken hukuki güven açısından değil, temel haklar ve özgürlükler açısından da ciddi bir tahribat anlamına gelecektir. Son AİHM kararı, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bir görev yüklüyor. Diyanet, bundan yıllar önce kaleme aldığı bir yazıda, oldukça zayıf gerekçelere dayanarak, cemevi ibadet yeri kabul edilemez kanaatini belirtmişti. AİHM'ye intikal eden şikayetin ve Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği'ne getirilen yasağın arkasındaki dayanaklardan biri, Diyanet'in bu temelsiz görüşü idi. AİHM'nin son kararından sonra Diyanet, son günlerde Başkan Sayın Mehmet Görmez'in kamuoyuna açıkladığı görüşler doğrultusunda, ilahiyat ve teoloji tartışmalarına girmeyen ve demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun, yeni bir yazılı görüş açıklamalıdır."

(CİHAN)


03 Aralık 2014 Haberleri 1 2 3 4 5