Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2015'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Başkanlığında toplantı.

Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda bir araya gelen komisyona; Bakan Çelik’in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, Komisyon Başkanı Ali Kemal Sayın, TÜİK Temsilcisi Cem Baş, Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi Gökhan Güder, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi Ali İbrahim Gür, TÜRK İŞ Temsilcileri Nazmi Irgat, Bedrettin Kaykaç, Zekeriye Nazlım, Veli Solak, Enis Bağdadioğlu, Barış İyiaydın, TİSK Temsilcileri Necati Ersoy, Serdar Şardan, Hakkı Yıldırımoğlu, Metin Demir katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Çelik, 3 aralık dünya engelliler günü vesilesiyle, engellilere sevgi ve saygılarını sundu. Çelik, “Hükümet olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak engellilerin mesleki eğitimi için 10 yılda 120 milyon kaynak aktararak 25 bin engelli vatandaşımızı meslek sahibi yaptık. İlk kez 2014 yılında uygulamaya koyduğumuz 1 Aralık İŞKUR bünyesinde alınan karar gereği engelli istihdamı yapmayan işyerlerine firmalara cezalar kesiliyor. Cezalan neticesinde İŞKUR bünyesinde 59 milyon TL’lik bir imkan var. Bu imkanı kendi işyerini kurmak isteyen ilk etapta 120 engelliye 36 bin TL ortalama imkan sağlayarak hibe desteği ile iş kurmalarına ve geliştirmelerine katkı sağlama kararını aldık. İlk etapta 120 engelli bundan yararlanacak. 3 aylık periyodlarla bunun sayısını arttıracağız.” diye konuştu.

Özelleştirilen kurumlarda çalışanların iki tercihle karşı karşıya kaldığını belirten Çelik, “Bunlardan biri bulundukları kurumlarında çalışma ya da kamuya geçerek 4-C statüsünde çalışmaya başlama. İşçi 6 ay içinde karar vermek zorundaydı. Çalışan ve işveren kesimi bu sürenin kısa olduğu ifade edildi ve 2 yıla çıkarılması istendi. Dün yapılan görüşmede 6 aylık özelleşen kurumlarda işçinin tercih süresini 2 yıla çıkarmak için gerekli düzenlemeyi ve bakanlar kurulu kararının yayınlanması için başbakanlığa gönderdik.” dedi.

Asgari ücretin toplu iş sözleşmeleri, genel ücret düzeyi, kayıt dışı istihdam gibi pek çok unsuru etkilediğini vurgulayan Çelik, “Komisyonumuzun bu gerçeklerden hareketle çalışanlarımızın geçim şartlarını bununla ilgili dünyanın ve ülkemizin ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak asgari ücret belirlemesini gerçekleştireceğine inanıyorum. Asgari ücret tespit komisyonuna başarılar diliyorum.” diye konuştu.

"8 LİRA 91 KURUŞLUK ARTIŞ HİÇBİR KESİM TARAFINDAN KABUL EDİLEMEZ"

TÜRK İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da şu görüşlerini dile getirdi:

“Net anlamda 29 lira 75 kuruş olan asgari ücret talihsizlik olarak kabul ediyorum. Hükümetimizin açıkladığı yüzde 3’lük oranın hem asgari ücret komisyonunu saygınlığını zedelemekte hem de gülünç rakamlar ortaya çıkmakta. Hükümet programını öngörüsünün gerçekleri yansıtmadığı düşüncesini taşıyoruz. Yüzde 3’lük rakamların mevcut yapı ile 29,75 lira olarak değerlendirdiğimizde 8 lira 91 kuruş bir artış oluyor bu rakamın hiçbir kesim tarafından kabul edilemezliğini açıklamak zorundayız.”

TİSK adına söz alan Metin Demir ise şunları söyledi:

“Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanları ilgilendiren bir ücret değildir. Asgari ücret tüm ücretlerin temelini oluşturduğundan, yapılacak artışlar, ücretlerin genel seviyesini, üretim maliyetlerini ve işsizlik başta olmak üzere ekonomik dengelerin tamamını etkilemekte. Asgari ücretin arttırılmasında 2015 yılı hedef enflasyonu (TÜFE) önemli bir göstergedir. İşsizliğin, kayıt dışı istihdamın ve enflasyonun kontrol altında tutulabilmesinin en önemli faktörü ise maliyetlerin bu bağlamda ücret artışlarının makul sınırlar içinde korunabilmesidir. Bu nedenle asgari ücretin tespitinde, öncelikle mevcut yapıların, istihdam, ihracatın ve üretimin korunması sonra da arttırılması, işsizlik artışının önlenmesi, enflasyonla mücadele, kayıtdışı sektörün dayatılması, ekonominin rekabet gücünün korunup geliştirilmesi gibi temel sosyal barışın ve refahın gerçek kaynaklarını oluşturan hususlar ön planda tutulmalıdır.”

(CİHAN)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

03 Aralık 2014 Haberleri 1 2 3 4 5