Anayasa Mahkemesi, işçi alacağı davasında milyonluk tazminat kararı verdi

ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), işçi alacakları nedeni ile 2008’de açılan davanın halen devam ettiği gerekçesi ile başvurucuya tazminat ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, manevi zararları karşılığında başvurucuya 8 milyon 650 bin TL manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

Ö.B. isimli işçinin AYM’ye yaptığı bireysel başvuruda; 27 Şubat 2008’de Kızıltepe 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iş mahkemesi sıfatıyla açtığı işçi alacaklarının ödenmesi davasında, makul sürede yargılama yapılmadığını, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek tazminat talebinde bulundu.

Başvuru ile ilgili gerekçeli kararda Ö.B.’nın 2008’de açtığı davanın halen devam etmekte olduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda ayrıca, başvuruya konu iş hukukuna dayalı alacak davasında hukuki meselenin çözümündeki güçlük, maddi olayların karmaşıklığı, delillerin toplanmasında karşılaşılan engeller, taraf sayısı gibi kriterler dikkate alındığında karmaşık olmaktan uzak olduğu ifade edildi.

8 MİLYON 650 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT

Başvurucunun tutum ve davranışlarıyla ve usuli haklarını kullanırken özensiz davranmasıyla yargılamanın uzamasına önemli ölçüde sebep olmadığının da belirtildiği gerekçeli kararda, “Anılan davanın başvurucu açısından taşıdığı değer ve başvurucunun davadaki menfaati dikkate alındığında, somut başvuru açısından farklı bir karar verilmesini gerektirecek bir yön bulunmadığı ve söz konusu yaklaşık 7 yıllık yargılama sürecinde makul olmayan bir gecikmenin olduğu sonucuna varılmıştır. Başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Gerekçeli kararda ayrıca, yaklaşık 7 yıllık yargılama süresi nazara alındığında, yargılama faaliyetinin uzunluğu sebebiyle, yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek olan manevi zararları karşılığında başvurucuya 8 milyon 650 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasının kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının da ihlal edildiği sonucuna hükmetti. Başvurucuya 8 milyon 650 bin TL tazminat ödenmesine karar veren AYM, kararın bir örneğinin Kızıltepe 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verdi.

(CİHAN)


23 Kasım 2014 Haberleri 1 2 3 4 5