Tüpraş'ın net dönem karı 1 milyar 246 milyon TL

KOCAELİ - Tüpraş'ta, 2014 ilk 9 aylık dönemde uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan negatif ham petrol ve ürün stok etkisine rağmen faaliyet karı, yüzde 11 artarak 402 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Faiz ve döviz kurunda yaşanan yükselişin neden olduğu giderlerin etkisiyle vergi öncesi kar ise geçen yılın yüzde 18 altında 279 milyon TL seviyesinde, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 977 milyon TL 'Ertelenmiş Vergi Geliri' nedeniyle de net dönem karı 1 milyar 246 milyon TL oldu.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında artan jeopolitik riskler, ekonomilerde görülen kısmi toparlanma ile Brent ham petrol fiyatı varilde 115 dolar seviyesini gördüğü kaydedildi. Açıklamada, üçüncü çeyrek dönemde ise ABD dışında kalan bölgelerin büyüme hızlarında yavaşlama ve Ukrayna-Irak kaynaklı jeopolitik risklerdeki azalmanın etkisiyle Eylül ayında Brent ham petrol fiyatının 95 dolar/varil düzeyine gerilemesi ile sektörde yüksek stok zararlarına neden olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Dokuz aylık dönem değerlendirildiğinde, ham petrol ve enerji girdi maliyetleri daha ucuz olan ABD rafinerilerinin yüksek kapasite kullanması, Ortadoğu ile Asya’da açılan yeni rafineriler, Akdeniz piyasasında ürün arzının artmasına neden olmuştur. Gelişen ülkelerle birlikte Avrupa büyüme hızındaki yavaşlamanın petrol ürünleri tüketimine olumsuz etkilerine bağlı olarak, benzin ve nafta haricindeki ürünlerin fiyat oranları gerileyerek, geçen yılın 9 aylık döneminde 2,13 dolar/varil olan Akdeniz Rafineri Marjı 1,40 dolar/varil olarak gerçekleşmiştir."

Açıklamada, üçüncü çeyrek dönemde, Temmuz ayından sonra artan bakım faaliyetleri ve yüksek seyreden benzin talepleri gibi ürün arz fazlasını dengeleyici unsurların yanında, hızla düşen hampetrol fiyatlarının etkisi ile Akdeniz rafineri marjı 2013 yılı 3. çeyreğindeki 1,05 dolar/varil düzeyinden, 3,45 dolar/varile yükseldiği ifade edilerek, "Bu gelişmeyle düşen petrol fiyatları nedeniyle oluşan ham petrol stok etkisine rağmen Tüpraş’ın 3. çeyrek dönem net rafineri marjı da varilde 4,13 dolar düzeyinden 5,53 dolara yükselmiştir. Böylece geçen yılın 9 aylık döneminde varilde 2,59 dolar olan Tüpraş’ın net rafineri marjı, yükselen döviz kurunun da etkisiyle, 2014 yılı aynı döneminde 2,71 dolar seviyesinde gerçekleşmiştir." denildi.

Açıklamada, Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP) için İzmit Rafinerisi’nde altyapı bağlantılarına yönelik bakım duruşları, diğer rafinerilerde RUP öncesi gerekli bakım çalışmaları ve zayıf konjonktür nedeniyle ilk dokuz aylık dönemde toplam kapasite kullanımı yüzde 72,6 seviyesinde gerçekleştiği bilgisine yer verilerek, "Azaltılan kapasite kullanımının yanısıra, karlılığı düşen ithalattan yapılan satışların azalması ve düşen asfalt talebi nedeniyle Tüpraş’ın yurtiçi satışları (743 bin tonu bitümen ve 1.143 bin ton motorin olmak üzere) 1,9 milyon ton azalmıştır. Üretim optimizasyonuna bağlı olarak ihracatın da 172 bin ton daha az gerçekleşmesi nedeniyle toplam satışlar 16,1 milyon ton olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Satış miktarı ve Akdeniz ürün fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ortalama döviz kurundaki yüzde 16,0 yükselişin etkisiyle satış gelirleri 2013 yılının yüzde 0,7 üzerinde gerçekleşmiştir. 2014 ilk 9 aylık dönemde uluslararası fiyatlardaki düşüşten kaynaklanan negatif ham petrol ve ürün stok etkisine rağmen faaliyet karı yüzde 11 artarak 402 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz ve döviz kurunda yaşanan yükselişin neden olduğu giderlerin etkisiyle vergi öncesi kar ise geçen yılın yüzde 18 altında, 279 milyon TL seviyesinde, Fuel Oil Dönüşüm Projesi yatırım teşvikinden kaynaklanan 977 milyon TL 'Ertelenmiş Vergi Geliri' nedeniyle de net dönem karı 1 milyar 246 milyon TL olmuştur. Eylül sonu itibariyle yüzde 98,2’si tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi dahil, 2014 yılı 9 aylık dönemde 1,9 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemize yılda yaklaşık 1 milyar doları tutarında katma değer sağlayarak, ülkemiz cari açığını aynı seviyede düşürecek, 2,7 milyar doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesi için 2014 Eylül sonuna kadar toplam 2,6 milyar dolar harcanmıştır. Güçlü insan kaynağıyla iş süreçlerinde emniyet, üretimde verimlilik hedefleyen Tüpraş, operasyonel ve finansal başarılarını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarını istikrar ile sürdürmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir."

(CİHAN)


07 Kasım 2014 Haberleri 1 2 3 4 5