Akademik personele imkan tanıyan yeni tasarı komisyondan geçti

ANKARA - Akademik personelin maaşlarını düzenleyen kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Üyelerin oylamasına sunulan tasarı, bazı önergeler eklenerek kabul edildi. Tasarı, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Tasarı, akşam saatlerinde Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Tasarı hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2023 yılı vizyonunu erişebilir kılmak için bilim ve teknolojiye büyük önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, akademisyenlerin sayısının ve kalitesinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Akademisyenliğin meslek olarak cazibesinin arttırılması ve bilimsel araştırma yapmasının önünün açılması gerektiğini anlatan Bakan Şimşek, tasarının komisyonda görüşülmesi sırasında, uzman, çeviri, eğitim ve öğretim planlamacılarının da mali haklarında artış yapılacağını bildirdi. Şimşek, bu çerçevede devlet üniversitelerinde görev yapan akademik personele, “Yüksek Öğretim Tazminatı” altında yeni bir ödeme usulü ihdas etme suretiyle yüzde 35,5’e varan artış yapılması öngörüldüğüıg dile getirdi.

Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre; profesörlerin, doçentler ve yardımcı doçentlerin maaşlarında net 726 TL, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutmaların aylıklarında ise net 835 TL artış yaşanacak. Bu sürede, 4 bin 281 ile 4 bin 932 TL arasında olan profesör maaşı: 5 bin 507 ile 5 bin 658 TL arasına, 2 bin 931 ile 3 bin 530 TL arasında değişen doçent maaşı: 3 bin 756 TL 4 bin 265 liraya çıkacak. 2 bin 285 ile 2 bin 590 TL arasında olan öğretim görevlisi, okutman maaşı: 3 bin 20 ile 3 bin 425 TL arasına, 2 bin 365 ile 2 bin 451 arasında olan araştırma görevlisini maaşı ise 3 bin 200 ile 3 bin arasına yükseltileçek.

Bakan Şimşek, bu tasarı ile 'akademik teşvik' ödeneceğini dile getirdi. Bu kapsamda, araştırma, yayın, sergi, patent, atıflar, bilim danışma kuruluna sunulan akademik ödüller esas alınmak üzere Yıllık Akademik Teşvik Puanı hesaplanması ve aldıkları puanlarla orantılı olarak akademik teşvik ödülü alınması öngörüldüğünü açıkladı. Bu suretle; profesörlere 726 TL, doçentlere 670 TL, yardımcı doçentlere 600 TL, araştırma görevlilerine 581 TL, araştırma görevlilerine 508 TL, öğretim görevlilerine 436 TL’ye kadar ilave ek ödeme yapılacak.

“İYİLEŞTİRME YETMEZ AMA EVET”

Komisyona üye muhalefet milletvekilleri getirilen yasa tasarısı destekledi. Ancak, maaş artışlarını yeterli bulmayan vekiller, “Yetmez ama evet” sloganını kullandı. Bir milletvekili ise akademik kadroya getirilen bu iyileştirmenin idari personeli de kapsaması gerektiğini vurguladı.

"GÜNEŞ: AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLLERİ ÜNİVERSİTELERDE KAOS ÇIKARABİLİR"

Komisyon üyelerinden CHP’li Hurşit Güneş, yasanın “EK Madde 4” kısmında, Akademik Teşvik Ödülleri’nin verilmesi sırasında yaşanacak sorunlara dikkat çekti. Bu ödüllerin ödenmesinde, üniversitelerde kaos yaşanacağına işaret eden Güneş, “Bu maddenin düzeltilmesi gerekiyor. Daha sağlıklı bir yapının geliştirmesinde fayda var” uyarısında bulundu.

"ZOZANİ: TAŞRDAKİ AKADEMİSYENLERE DAHA FAZLA ZAM YAPILMALI"

HDP’li Adil Zozani yaptığı açıklamada, konu ile ilgili haksızlığa uğradığını ifade eden uzmanların maillerine birçok mesaj gönderdiğini aktardı. Akademisyenlerin maaşlarının düz memur maaşlarına endekslendiğini dile getiren Zozani, maaş artışını az buldu. Taşradaki üniversitelerin dezavantajlı durumda olduğunu ve akademiysen bulmakta zorlanıldığını anlatan Zozani, bu üniversitelerde çalışan akademisyenlerin maaşlarında teşvik için artı bir iyileştirme yapılmasını talep etti.

“YETERLİ DEĞİL AMA İMKAN VE DENGE MESELESİ”

Milletvekillerinin eleştirileri üzerine açıklama yapan Bakan Şimşek, düzenlemenin milletvekilleri tarafından bir haksızlığın giderilmesi olarak tanımlandığını, kendisinin de bu ifadeye katıldığını belirtti. Şimşek, "Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı çok önemli bir kurum. DPT, Kalkınma Bakanlığı, Maliye, bunlar Türkiye'nin nitelikli insan çekme noktasında çok önemli kurumları. Bunlarla şimdi araştırma görevlilerimiz rekabet edebilecek bir ücrette. Yeterli değil, doğrusu bütün bunlar hepsi biraz imkan ve denge meselesi. Ama önemli bir iyileştirme yapıyoruz. Üniversitelerimize daha nitelikli insanların çekilmesi noktasında bence güzel bir düzenleme. Hazine ile Maliye ile yarışabilir bir noktaya gelecekler." diye konuştu.

Araştırma görevlilerinin sıkıntılarını yakından bildiğini ifade eden Şimşek, bu düzenlemenin üniversitelerin sorunlarını çözmediğini ancak ücretlere önemli iyileştirme sağladığını belirtti. Şimşek, "Yükseköğretim tazminatını bahsettiğimiz rakamlar çerçevesinde herkes alacak.” dedi.

Şimşek, akademik teşvik sisteminin de somut ve objektif kriterler çerçevesinde uygulanacağının altını çizerek, bu yolla akademisyenlerin uluslararası çalışmalara teşvik edileceğini belirtti.

(CİHAN)

Akademik personele imkan tanıyan yeni tasarı komisyondan geçti

23 Ekim 2014 Haberleri 1 2 3 4 5