Davutoğlu: HSYK ve yargı bir güç mücadelesi alanı değil, bir vicdan alanıdır

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, yargıya güvenin yüzde yüz olması gereken bir husus olduğunu söyledi. Son yıllarda yargıda gerek insan kaynağı sayısında gerekse mekan düzenlemelerinde olağanüstü bir büyüme varken maalesef bir çok kamuoyun anketinde yargıya olan güvenin ciddi bir yıpranma geçirdiğini kaydeden Davutoğlu, “Yargı bağımsızlığı esastır. Hepimiz bu ülkenin vatandaşları olarak ve bizler de bu ülkenin yöneticileri olarak yargıya olan güvenin yeniden inşa edilmesi konusunu hep birlikte objektif şekilde ele almalıyız. Özellikle HSYK etrafındaki tartışmalarda bu çerçevede değerlendirilmeli. HSYK ve yargı bir güç mücadelesi alanı değildir bir vicdan alanıdır. Güç alanı haline getirildiği zaman ve ben burayı ele geçirirsem, şu ve diğer güçler üzerinde otorite denetim kurarım dediğiniz zaman yargı vicdanını kaybetmeye başlar.” diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanlığında bilgilendirme toplantısına katıldı. Adalet Bakanlığı binasında basına kapalı gerçekleyen bilgilendirme toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve bakanlık bürokratlarının Başbakan Davutoğlu'na çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardındın Davutoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı kapsamında 5 konunun önemli olduğunu birincisinin toplumdaki yargı bilinci ve yargıya duyulan güvenin olduğun kaydeden Davutoğlu, "Adalet mülkün temelidir şiarı kadim kültürümüzden bugüne kadar bütün devlet geleneklerimizde de ve kadim gelenekte hakim olmuş bir gelenektir. Buradaki mülk sadece özel mülkiyet anlamında değil devletin devlet, siyaset ve toplumsal düzen anlamında bir vurgudur. Adaletin hedef edinilmediği veya adaletin ikame edilmediği düzenlerin sürdürülebilir olması mümkün değil." dedi.

İkinci olarak hukuk ve adalet bilincini yaşanır kılacak olanın hakim ve savcılar ile adalet makamının temsilcileri olduğunu kaydeden Davutoğlu. "Hakim ve savcılar tarih boyu kamu ve hukuk adına hüküm vermeleri bakımından toplumun en seçkin bireyleridir. Hakim ve savcıların bu anlamda topluma sirayet etmiş olan hukuk bilincini güçlü tutmak hem de yargıya olan güveni korumak açısından özel bir konumları var." diye konuştu. Bir milletin hakimlerine güven duymasının aslında hayatının güvence altında olması anlamına geldiğine değinen Davutoğlu, "Hukukunu ve bütün varlığının güvence altında olması demektir. Onun için hakim ve savcılarımızın niteliğinin güçlendirilmesi önemlidir." şeklinde konuştu.

Önemli olan üçüncü konunun mekansal düzenlemeler olduğunu ve iktidarlarına kadar adliye saraylarının insanların ürktüğü mekanlar olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Sevimli olmayan mimarı düzenlemeler vardı. Şimdi büyük bir mekansal genişleme yaşadık. 569 bin metrekareydi 2002’de şimdi 2 milyon 700 bin ama projeler bittiğinde en geç 2016’da 6 milyon metrekareye yayılan bir alanda hizmet verilecek. Bu mekansal genişleme bizim başlı başına adalete duyduğumuz saygının hakim ve savcılara duyduğumuz saygının bir yansımasıdır." dedi.

Dördüncü olarak yapısal reformlara dikkat çeken Davutoğlu şunları söyledi: "Yapısal reformlar bir kısmı anayasa ile ilgili ama bunun yanında bakanlık içindeki yapılanma ve yargının üst yargı mahiyetindeki kurumlar ve anayasal kurumlar ile adalet bakanlığı arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok yargı sisteminin sağlam zemine oturması gerekiyor. Yargı reformu bu anlamda sürdürülebilir ve yenilenmesi gereken bir reform alandır ihtiyaçlara göre. Bu yapısal reformlarla ilgili yeni bazı katkıların yapılmış olmasından memnuniyet duydum."

"YARGIYA GÜVEN YÜZDE YÜZ OLMASI GEREKEN BİR HUSUSTUR"

Büyük bir değişim ve reform sürecinden geçildiğinin aşikar olduğuna değinen Davutoğlu, "Önemli olan yargıya olan güvenin tescil edilmesidir. Çok iyi mekanlarda çalışıyor olabilirsiniz. Dünya standartlarında mevzuat reformları yapmış olabilirsiniz eğer toplumun yargıya olan güven sarsılmışsa, aslında çok büyük bir toplumsal risk alanı oluşmuş demektir. Yargıya güven herhangi bir makama güven anlamına gelmez. Yargıya güven yüzde yüz olması gereken bir husustur. Çünkü insanların diğer kurumlarla bir problemi olduğunda başvuracağı sığınacağı yer yargıdır. Son yıllarda yargıda gerek hakim savcı insan kaynağı sayısında gerek mekanlar düzenlemelerde olağanüstü bir büyüme varken maalesef bir çok kamuoyun anketinde yargımıza olan güvenin ciddi bir yıpranma geçirmiş olması hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir husustur. Yargı bağımsızlığı esastır. Hepimiz bu ülkenin vatandaşları olarak ve bizler de bu ülkenin yöneticileri olarak yargıya olan güvenin yeniden inşa edilmesi konusunu hep birlikte objektif şekilde ele almalıyız. Özellikle HSYK etrafındaki tartışmalarda bu çerçevede değerlendirilmeli. HSYK ve yargı bir güç mücadelesi alanı değildir bir vicdan alanıdır. Güç alanı haline getirildiği zaman ve ben burayı ele geçirirsem, şu ve diğer güçler üzerinde otorite denetim kurarım dediğiniz zaman yargı vicdanını kaybetmeye başlar. Hakimlerimiz ve savcılarımız tek tek en doğru kararı verme yetkisine sahip oldukları için bu makama gelmişlerdir. Onların bu kararı tek başına vermeleri ve HSYK gibi bütün bu vicdanın kurumsal uygulama alanı olan bu konuda, toplumun bütün kesimlerini temsil eden herkesi bünyesinde barındıran topluma güven veren bir yapının ortaya çıkması önemlidir." açıklamasında bulundu.

Bütün yargı mensuplarına seslendiğini belirten ve yargıyı salt bir vicdan alanı haline dönüştürme çabalarına destek vermelerini isteyen Davutoğlu, "Kim ve ne şekilde olursa olsun yargı üzerinde şu veya bu grubun şu veya bu yaklaşımın egemen olması değil, yargıya sadece vicdanın sadece toplumsal güvenin egemen olmasını temin ediniz. Bu çerçevede ümit ederiz gelişmeler ve seçim bu çerçevede toplumsal güveni de tesis edecek şekilde gerçekleşir. Bizim yargı konusunda milli iradeyi temsil eden siyasi irade konusunda prensibimiz açıktır. Topluma güven veren ve adaleti teminat altına alan adaleti mülkün temeli kılan bir siyasi görüşü benimsedik. bu çerçevede adalet sistemimize ve adalet çalışanlarımıza her zaman büyük saygı duyduk, bundan sonra da adalet sistemi içinde görev alan hakim ve savcıların bütün adalet çalışanlarının ve bütün mensuplarının en iyi şartlarda çalışması için destek vermeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(CİHAN)

Davutoğlu: HSYK ve yargı bir güç mücadelesi alanı değil, bir vicdan alanıdır

09 Ekim 2014 Haberleri 1 2 3 4 5