2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı

ANKARA - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. maddesine göre Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 5 Eylül 2014 tarihli toplantısında kabul edilen 2015-2017 Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı.


Plan Başbakanlık Yeni Bina’da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katıldığı basın toplantısı ile kamuoyuna aktarıldı.

OVP 30 SAYFADAN OLUŞTU

30 sayfalık OVP, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya konuldu. OVP’nin giriş bölümünün ardından Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeler değerlendirildi. Temel amaç başlığı sonrasında makro ekonomik hedefler ve politikalara değinildi. Alt başlıklarda ise program dönemi hedef ve göstergeleri olarak; büyüme, kamu maliyesi, ödemeler dengesi, enflasyon, istihdam, kamu harcaması politikası, kamu yatırım politikası, kamu gelir politikası, kamu borçlanma politikası, kamu mali yönetimi ve denetimi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirme, ödemeler dengesi, para politikası, mali piyasalar, istihdam politikaları tek tek ele alındı. Son bölümde ise OVP tabloları yer aldı.

(CİHAN)

2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı 2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı 2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı 2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı 2015-2017 dönemini kapsayan OVP açıklandı

08 Ekim 2014 Haberleri 1 2 3 4 5