Sağlıkta şiddet olaylarına önlem için ‘Çalışan Güvenliği Komitesi’ kurulacak

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını önlemek amacıyla bir dizi önlem aldı. Bakanlık, 81 ildeki kamu, özel, vakıf ve askeri tüm hastane, ağız ve diş sağlığı merkezi ve fakültelerde hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti için ‘Çalışan Güvenliği Komitesi’ kurulmasını zorunlu hale getirdi. Aralarında tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, bir hekim, güvenlik amirinin bulunduğu 10-15 kişilik komisyon düzenli aralıklarla toplanarak gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatacak. Komisyonun görevleri arasında çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması, fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması ve kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 İl Valiliği’ne ‘Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) Çalışan Güvenliği Öz Değerlendirme Faaliyeti’ başlıklı bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş imzalı yazılı da sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda çalışmasının sağlanması ve çalışan memnuniyetinin artırılması, bakanlığın politikaları ve stratejik hedefleri içinde en üst sırada yer alan unsurlar olduğu belirtildi.

Sağlık Hizmet Kalite Standartları’nın (SHKS) sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması ve kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması amacı ile hazırlanarak yayımlandığı kaydedilen yazı da, "SHKS, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliğinin sağlanması ile ilgili uygulamaları içeren çeşitli bölüm ve standartları içermekte olup, bu standartların kurumlar tarafından gerekli özen gösterilerek doğru bir şekilde uygulanması sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir." denildi.

KOMİTE FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALINMA RİSKLERİNİN AZALTMAYA ÇALIŞACAK

Bakanlık, SHKS gereğince sağlık kurum ve kuruluşlarında Çalışan Güvenliği Komitesi kurulması zorunlu hale getirdi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na (TKHK) bağlı hastaneler, TKHK’ya bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Üniversitelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve hastaneleri, Diş hekimliği fakülteleri, Özel hastaneler, Vakıf hastaneleri, Milli Savunma Bakanlığına bağlı hastaneler, Belediye hastanelerinde Çalışan Güvenliği Komitesi kurulacak. Çalışan Güvenliği Komitesi’nde tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, diğer meslek gruplarından (laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer alacak. Komite düzenli aralıklarla toplanacak, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatacak. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenleyecek olan komitenin görev tanımı asgari olarak şu şekilde sıralandı: “Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması. Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması. Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır."

"GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI EN AZ 2 AY SÜREYLE SAKLANACAK"

Ayrıca bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılacak. Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsayacak. Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınacak. En az 3 ayda bir hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmesine yönelik bina turları düzenlenecek. Hastanede 24 saat güvenlik hizmeti verilmesi sağlanacak. Hastane genel kullanım alanları güvenlik kamerası ile izlenecek, güvenlik kamerası kayıtları en az 2 ay süreyle saklanması sağlanacak.

(CİHAN)


18 Eylül 2014 Haberleri 1 2 3 4 5