TPD: Ülkemizde her 2 saat 40 dakikada bir kişi yaşamına son veriyor

ANKARA - Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), 2013 yılında Türkiye’de her 2 saat 40 dakikada bir kişinin intihar ederek yaşamını sonlandırdığını, tüm intiharların yüzde 34’ünün 15-29 yaş grubunda gerçekleştiğini kaydetti. 2013 yılında ise 3 bin 189 kişi intihar sonucu hayatını yitirdiğini bu rakamın yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 73'ünü ise erkeklerin oluşturduğunu dile getirdi.
TPD İntiharı Önleme ve Krize Müdahale Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Tarık Yılmaz, ‘Dünya İntiharı Önleme Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ilk ‘Küresel İntiharı Önleme Raporu’nu yayınladığına işaret etti.
15-29 yaş grubundaki en sık ikinci ölüm sebebinin intihar olduğunu belirten Prof. Dr. Tarık Yılmaz, Uluslararası Dünya İntiharı Önleme Birliği’nin (IASP), DSÖ tarafından 11 yıldır, toplumun dikkatini intiharlara dikkatini çekmek için kurulduğunu hatırlattı.
Prof. Dr. Tarık Yılmaz, her yıl dünyada 800 binden fazla kişinin yaşamını intihar sonucu sonlandırdığını, bu rakamların her 100 bin kişide 11 kişinin intihar sonucu öldüğüne işaret ettiğini kaydederek, diğer bir deyişle, her 40 saniyede bir kişinin intihar sonucu öldüğünü belirtti.

“TÜRKİYE’DE 2013 YILINDA 3 BİN 189 KİŞİ İNTİHAR SONUCU HAYATINI YİTİRDİ”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) intihar verilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Tarık Yılmaz, son 10 yılda Türkiye genelinde yaklaşık 29 bin kişinin, yalnız 2013 yılında ise 3 bin 189 kişi intihar sonucu hayatını yitirdiğini bu rakamın yüzde 27'sini kadınlar, yüzde 73'ünü ise erkeklerin oluşturduğunu dile getirdi.
Türkiye’de tüm intiharların yüzde 34’ünün 15-29 yaş grubunda gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tarık Yılmaz, şöyle devam etti:
“Bu üretken çağdaki erken ve önlenebilir ölümler birçok çalışmanın odak noktasındadır. Özellikle dürtüsel intiharların önlenmesindeki ergen yaş grubunda sıktır; intihar araçlarına erişebilirliğin azaltılması intiharı önleme çabalarının önemli bir unsurdur. Türkiye’de bu yaş grubunda şekline göre intiharları incelediğimizde ateşli silah kullanımı sonucu intihar oranları yüzde 32.5’tir, yalnız 19 yaş ve altı gruba bakarsak oran yüzde 35’tir. Tabii ateşli silah ve toksik maddelerin temini ve saklanması ile ilgili düzenlemelerini, köprü üzerlerine engeller yerleştirme gibi kısıtlama politikalarını uygulamaya sokabilmek toplumdaki farklı grupların ortak farkındalığını ve işbirliğini gerektirmektedir.”
Dünya İntiharı Önleme Günü temasının 2014 yılı için ‘Bağlılık-Bağların Güçlendirilmesi’ olarak belirlendiğini söyleyen Prof. Dr. Tarık Yılmaz, bu tema ile etkin intiharla mücadele için hem kişilerarası, hem de kurumlar arası bağların kuvvetlendirilmesi gerekliliğine dikkati çekmenin hedeflendiğini aktardı.

YALNIZLIK İNTİHAR RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Prof. Dr. Tarık Yılmaz sözlerine, “Yalnızlığın intihar riskini arttırdığı çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Buna karşın kişinin yalnız olmadığını hissetmesinin, kişilerarası bağlılığın ve aidiyet hissinin de koruyucu etkisi bilinmektedir. Oysa çeşitli sebeplerle intihar düşüncesi içerisindeki kişiler insanlarla ilişkilerini askıya alırlar, geri plana iterler. Ruhsal hastalıklar, özellikle depresyon, intihar davranışına yatkınlık yaratan en önemli etkendir. Hastalığın yalnızlaştırıcı etkisinin yanı sıra intihar düşünceleri ve ruhsal hastalıklara ilişkin olumsuz bir şekilde etiketlenme, damgalanma endişesi bireylerin toplumla ilişkilerinin daha da zayıflamasına neden olmakta ve kişiler hayat kurtarıcı yardımı istemekten geri durmaktadır. Risk grubundaki bu kişilere aile ve yakın çevredeki insanların destek vermesi, dayanışma göstermesi hayati önem taşır. “ şeklinde devam etti.

HEDEF, 2020 YILINA KADAR İNTİHAR VAKALARINI YÜZDE 10 AZALTMAK

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hali hazırda sadece 28 ülkenin ulusal intihar önleme planı olduğuna işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Tarık Yılmaz, üyesi konumundaki 194 ülkede 2020 yılına kadar intihar vakalarını yüzde 10 azaltmanın amaçlandığını bildirdi.
İntiharı önlemeye yönelik sistemli sağlık projelerin geliştirilmesini isteyen Prof. Dr. Tarık Yılmaz, değerlendirmesini şu önerilerle tamamladı:
Bu çerçevede intiharlarda görülen yüksek ruhsal hastalık oranları sebebiyle ruh sağlığının hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar intiharı önlemede esas hedeflerden biri haline gelmelidir. Gerekli olduğu anda hızlı ve etkin bir biçimde tüm tedavi seçeneklerinin hastaya sunulabildiği bir sistem oluşturulmalıdır. İntihar eğilimli kişilerin her an başvurabilecekleri psikiyatrik krize müdahale servisleri, telefon ve internet servis hatları oluşturulmalı, sağlık sektörünü oluşturan birimler arası sevk usulleri planlanmalıdır. Böyle bir sistemin doğru şekilde işleyebilmesi için ise birimler arası iyi bir iletişim ve eşgüdümlü çalışma, yani kurumlar arası bağların güçlendirilmesi esastır. “(CİHAN)

TPD: Ülkemizde her 2 saat 40 dakikada bir kişi yaşamına son veriyor

10 Eylül 2014 Haberleri 1 2 3 4 5