OKA Ağustos toplantısı Samsun'da yapıldı

SAMSUN - Özel sektörün KOBİ projeleri ile desteklenmesi, belediyelerin turizm ve çevre alt yapısının geliştirilmesine katkı sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) Ağustos ayı toplantısı Samsun'da yapıldı.

OKA Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA Yönetim Kurulu Başkanı olan Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Sabri Başköy, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen’in yanı sıra ilgili kamu çalışanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan OKA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Can, "Bölgemizin illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Koordinasyon Kurullarında görüşülen 2015 yılı yatırım teklifleri de yönetim kurulumuzda bir kez daha değerlendirilecek ve bölge düzeyinde yatırımların koordinasyonu ve bölge planımıza uygunluğu sağlanmış olacaktır. Ayrıca bu toplantımızda ajansımızın 2015 yılı çalışma programı ve bütçe hazırlık çalışmaları ele alınacaktır." dedi.

Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten OKA hakkında bilgiler veren Can, "OKA tarafından bölgemizde kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer sosyal aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak ve bu gelişimi sürdürmek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Aynı şekilde OKA tarafından Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan ve uluslararası rekabet koşullarına bölgemizin uyum sağlama imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlamak üzere çeşitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir. Kurulduğundan günümüze kadar ajansımız aracılığıyla veya sağlanan mali desteklerle özel sektörün KOBİ projeleri ile desteklenmesi, belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre alt yapısının geliştirilmesi için desteklenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da çeşitli alt yapı projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve dezavantajlılara yönelik alt yapı geliştirme projeleri gibi çeşitli konulardaki faaliyet ve projeleri desteklenmesi uygulamaları devam ediyor. Bugün bu toplantımızda her ay olduğu üzere ajansın bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, uygulanmakta olan doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı, güdümlü projelerimiz ile diğer Mali destek programlarının uygulama süreçleri gözden geçirilecek ve tabi ki varsa aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler görüşülecektir." şeklinde konuştu.

(CİHAN)

OKA Ağustos toplantısı Samsun'da yapıldı

21 Ağustos 2014 Haberleri 1 2 3 4 5