Turkcell'e para cezası uygulanmayacak

ANKARA - Rekabet Kurumu, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Turkcell'e idari para cezası uygulanmasına gerek görülmediğine karar verdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin, baz istasyonlarının/kulelerinin kurulumuna ilişkin doğrudan ya da dolaylı tarafı olduğu sözleşmelerde yer alan tek alıcıya sağlama yükümlülüğüne dair münhasırlık hükümleri ile, ilgili piyasada rekabeti engelleyerek 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma, daha önce konuya ilişkin olarak verilen 22.04.2009 tarih, 09-17/381-90 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. Bahse konu Kurul kararında, Turkcell ve hisselerinin tamamına sahip olduğu Kule A.Ş.’nin şikayete konu uygulamalarının halihazırda yürürlükte bulunan BTK Tebliğ’i hükümleri nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddeleri bakımından bir sakınca içermediği; dolayısıyla söz konusu şikayete ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun kapsamında bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna ulaşılarak Turkcell hakkında soruşturma açılmamasına karar verilmişti.

Bunun üzerine şikayetçi Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yargı yoluna başvurulmuş, Danıştay 13. Dairesi ise, 18.12.2012 tarih ve 2009/5862 E., 2012/3883 K. sayı ile Kurul kararının iptaline karar vermişti. Danıştay 13. Dairesinin kararında, düzenleyici kuruluşlar ile Rekabet Kurumunun görev alanının sınırları değerlendirilmiş, BTK tarafından çıkarılan Tebliğ hükümlerinden, şikayete konu alanlarda daha önce tesis kurmuş olan Turkcell’in tesis paylaşımı yükümlüsü olduğu, davacı şirketin bu alanlardaki tesislerin paylaşımını Turkcell’den talep etme hakkı ile Turkcell’in bu talebi reddetmesi durumunda uzlaşma süreci için BTK’ya başvurma hakkı bulunduğu konusundaki tespitin tek başına yeterli olmadığı gibi, Tebliğ maddelerinin şikayet konusu münhasırlık içeren kira sözleşmelerinin rekabet hukuku açısından doğuracağı etkiyi doğrudan doğruya ortadan kaldırmadığı değerlendirilmişti.

Ayrıca rekabet ihlalinin gerçekleştiği ileri sürülen ve 09-17/381-90 sayılı Kurul kararında “baz istasyonu yeri kiralama hizmet pazarı” olarak belirlenen pazarın sınırlarının çizilerek, bu pazarda etkili olan ekonomik, sosyolojik, bürokratik ve coğrafi etkenlerin ve pazardaki oyuncuların güçlerinin belirlenmesi suretiyle baz istasyonu yeri kiralanmasına ilişkin uygulamaların ve bu uygulamaların sonuçlarının rekabet kuralları açısından ortaya konulması gerektiğinin açık olduğuna dikkat çekilerek, rekabet hukukunun amaç ve ilkeleri ve 4054 sayılı Kanun’da öngörülen usul açısından, 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasına dayanan bir şikayet hakkında soruşturma açılması gerektiği ifade edilmişti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma safhasında, Turkcell’in baz istasyonlarının/kulelerinin kurulumuna ilişkin doğrudan ya da dolaylı tarafı olduğu sözleşmeler incelendi; alternatif taşınmazların varlığı ve tesis paylaşım uygulamaları değerlendirildi.13.08.2014 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;
‘’Turkcell’in 2006-2010 döneminde GSM hizmetleri pazarında hakim durumda bulunduğuna; bununla birlikte, 2006 yılından 2013 yılının 6. ayı sonuna kadar olan dönemde, baz istasyonlarının/kulelerinin kurulumuna ilişkin doğrudan ya da dolaylı olarak tarafı olduğu kira sözleşmelerine koyduğu münhasır tahsis düzenlemeleriyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine karar verildi. Bu nedenle adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek görülmedi.’’

(CİHAN)


15 Ağustos 2014 Haberleri 1 2 3 4 5