Toros Eğitim Kurumları, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararına itiraz etti

ANTALYA - Toros Eğitim Kurumları, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki okul alanının 5 bin ölçekli nazım imar planı değişikliğini kabul eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Haziran 2014 tarihli kararına itiraz etti. Yapılmak istenen değişiklikte mülkiyeti Toros Eğitim Kurumları'na ait yaklaşık 14 dönüm büyüklüğündeki taşınmazın özel okul alanı olmaktan çıkarılmak isteniyor. İtiraz dilekçesinde, karar gerekçelerinin dayanaksız olduğu, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunun altı çizildi. Kurum yetkilileri, itirazlarının reddedilmesi halinde Antalya İdare Mahkemesi'ne iptal davası açacaklarını, karara dayanak teşkil eden İmar ve Şehircilik Komisyonu raporunda imzası bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri hakkında da 'görevi kötüye kullanmaktan' Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na verilen dilekçede, "Büyükşehir Belediye Başkanlığınız tarafından 16.06.2014 tarihli 322 sayılı karar ile, maliki olduğumuz, Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mah. 6482 ada, 1 ve 2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne karar verilmiş olup, karar gerekçeleri tamamen dayanaksız olmakla usul ve yasaya aykırı olan karara aşağıdaki gerekçelerle itiraz ediyoruz." denildi.

"OYLAMADA USULE UYULMADI"

İtiraz dilekçesinde dikkat çeken bir başka husus ise 322 sayılı kararın alındığı 16 Haziran 2014 tarihle Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplantı usul ve esaslarına uyulmaması oldu. Meclisin oy birliği ile gündemden çektiği konunun Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın dilekçesi ile AKP'li Başkan Menderes Türel tarafından yeniden gündeme alındığına dikkat çekilen itiraz dilekçesinde bu durum şöyle ifade edildi: "Meclis görüşme ve oylamalarında, toplantı usul ve esaslarına uyulmamıştır. Toplantı tutanaklarının incelenmesinde, daha önce meclisin oybirliği ile gündemden geri çektiği bir konunun, re'sen yeniden gündeme getirilerek oylandığı görülmektedir. İtiraza konu işbu meclis kararına bu yönüyle de itiraz ediyoruz."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Toros Eğitim Kurumları yetkilileri, taleplerinin reddedilmesi halinde, meclis kararının iptali için Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açacaklarını söyledi. Kurum yetkilileri ayrıca, meclisin yeniden planlama kararı almasına dayanak teşkil eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Şehircilik Komisyonu'nun raporuna katılan meclis üyeleri hakkında ise 'görevlerini kötüye kullandıkları' gerekçesiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?

Toros Eğitim Kurumları'nın talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılında, resmi okul alanı olan, Arapsuyu'ndaki 6482 ada, 1 ve 2 numaralı parselleri özel okul alanı olarak tahsis etti. AKP'li Menderes Türel'in başkanlık ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 12 Eylül 2005 tarih ve 584 numaralı meclis kararı uyarınca söz konusu parselleri özel eğitim alanına dönüştürdü. Şehir Plancıları Odası, yeni imar planında eşdeğer alan ayrılmadığı gerekçesiyle meclisin aldığı bu kararın iptali için dava açtı. Antalya 2. İdare Mahkemesi de Danıştay'ın bozma kararı doğrultusunda meclis kararını iptal etti. Ancak, 2009'da kesinleşen bu yargı kararı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından uygulanmadı. Mahkemenin iptal kararına dayanak teşkil eden mevzuatta 2011 yılında değişiklik oldu. Yeni düzenlemeyle, özel okul alanları da resmi okul alanları içinde değerlendirilmeye başlandı. Böylece, mahkemenin iptal kararına dayanak teşkil eden eşdeğer alan oluşturma zorunluluğu ortadan kalktı. Toros Eğitim Kurumları, bu gelişme üzerine, daha önceden almış olduğu onayların geçerli olduğuna dair bakanlıktan ve taşra teşkilatından yazı alarak yeniden plan değişikliği talebinde bulundu. Alan, 2013'te Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm partilerin oy birliğiyle, 5 bin ölçekli nazım imar planına özel okul alanı olarak işlendi. Konyaaltı Belediye Meclisi de buna uygun olarak yapılan bin ölçekli uygulama imar planını kabul etti. Toros Eğitim Kurumları'nın inşaata hazırlandığı bir dönemde ise yönetimi AKP'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ilginç bir hamle geldi. Belediye başkanlığının ilk döneminde özel okul alanı kararını savunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tayyip Erdoğan'ın hizmet hareketine yönelik 'su bile vermeyeceksiniz' talimatı üzerine harekete geçerek, emri altındaki müfettişlere iç denetim raporu hazırlattı. Raporda, alanın yeniden planlanmasına ilişkin 5 bin ölçekli nazım imar planı değişikliği istendi. Bu talep, 16 Haziran 2014 tarihle Antalya Büyükşehir Meclisi'nde toplantı usul ve esaslarına aykırı bir yol izlendikten sonra AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

(CİHAN)


10 Ağustos 2014 Haberleri 1 2 3 4 5