TKDK'den Aydınlı arıcılara bal gibi hibe

AYDIN - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, arıcılık sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanla ilgili proje geliştiren vatandaşlara, bal üretimi ve ana arı yetiştiriciliği için makine ekipman ve mikro ölçekli işleme ve paketleme tesisleri kurulması için 5 bin ile 250 bin euro arasında, yüzde 50 geri ödemesiz hibe desteği sağladıklarını söyledi. Bu konuda arıcılardan çalışma beklediklerini belirten Çiftçi, “Aydın TKDK olarak, verdiğimiz desteklerle arıcılığın sorunlarına çözüm olabilmeyi, bu kapsamda uyguladığımız program ve projelerle kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesi, gelir ve istihdam imkanlarının arttrılmasını amaçlamaktayız.’’ dedi.

Uygun harcama tutarı en düşük 5 bino, en yüksek 250 bin euro olan projelerle arıcılığa ciddi destek vermek istediklerini belirten TKDK İl Koordinatörü Çiftçi, “Destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar kovan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretilmesi, depolanması ve işlenmesine yönelik barınak ve ek binaların yapımı, genişletilmesi, modernizasyonu için gerekli inşaat işleri, lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonlarının kurulumu için gerekli inşaat işleri, kovan üretimi, bakımı ve yönetimi için gerekli ekipmanların satın alınması, karavan, bal ve diğer arıcılık ürünlerinin bal mumu, arı sütü, polen, arı zehiri, propolis üretimi, paketlenmesi, depolanması ve analizi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması, çiftlikte gerçekleştirilecek bal işlenmesi ve paketlenmesine yönelik teknolojik bantların satın alınması ve var olanların modernizasyonu için gerekli yatırımlar, lisanslı yetiştiricilerin ana arı üretebileceği yetiştirme istasyonları için makine ve ekipman satın alınması, projelerin hazırlanması aşamasında hizmet alımı kapsamında danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik alımlar ile AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla tabela veya pano alımları destek kapsamındadır. Bu ve benzeri alanlarda proje geliştiren yatırımcılar ayrıca KDV, ÖTV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Gümrük Vergisi'nden de muaf olacaklar.” şeklinde bilgi verdi.

Aydın’da 34 arıcılık projesi aldıklarını belirten Erhan Çiftçi, “Şu ana kadar proje kabul ettiğimiz 9, 10, 11 ve 12. çağrı dönemlerinde toplam 34 arıcılık projesi aldık. Önümüzdeki çağrı dönemlerinde de bu sayının giderek artacağını ummaktayız. Günümüzde arıcılık, tüm dünyada yapılan en yaygın tarımsal faaliyetlerden birisidir. Arıcılık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir.” dedi.

(CİHAN)

TKDK'den Aydınlı arıcılara bal gibi hibe TKDK'den Aydınlı arıcılara bal gibi hibe TKDK'den Aydınlı arıcılara bal gibi hibe

04 Ağustos 2014 Haberleri 1 2 3 4 5