"İsrail'in OECD'ye ve NATO'ya üyeliğinin desteklenmesinin gerekçesi nedir?"

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. "İsrail'in OECD'ye ve NATO'ya üye olmasına destek verilmesi kararı kim tarafından alınmıştır? İsrail’in üyeliklerinin desteklenmesinin gerekçesi nedir?" diye sordu.

Tanrıkulu; 2010 yılında İsrail askerlerinin baskını sonucu 9 kişinin öldüğü Mavi Marmara saldırısının ardından, Ankara-Tel Aviv hattında iplerin gerildiğini, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en alt seviyeye indirildiğini hatırlattı. Tanrıkulu, Başbakan Erdoğan'ın, Mavi Marmara saldırısının ardından Tel Aviv’e yönelik sert ifadeler kullandığını, İsrail’in özür dilememesi, tazminat ödememesi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un önerdiği uluslararası soruşturma komisyonunun kurulmasına rıza göstermemesi, Tel Aviv’in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargoyu kaldırmaması halinde ilişkilerin normale dönmeyeceğini belirttiğini aktardı.

Tanrıkulu, "Ancak İsrail hiçbir şartı yerine getirmediği halde hükümetiniz tek Müslüman üye ülke olarak, İslam dünyasından ve Filistin’den gelen bütün uyarılara rağmen, İsrail’in OECD üyeliğini onaylamış, ardından 2012 yılında NATO üyeliğinin önünü açmıştır." dedi.

TANRIKULU, DAVUTOĞLU'NA ŞU SORULARI YÖNELTTİ

-İsrail’in OECD’ye ve NATO’ya üye olmasına destek verilmesi kararı kim tarafından alınmıştır? İsrail’in üyeliklerinin desteklenmesinin gerekçesi nedir? İs­ra­il'­in NA­TO tat­bi­kat­la­rı­na ve­to­su­nu han­gi Hü­kü­met kal­dır­mıştır?

-Hükümetiniz İsrail’e vetoyu, iddia edildiği gibi patriotlar yüzünden mi kaldırmıştır?

-Mavi Marmara saldırısının ardından iki ülke arasında karşılıklı ithalat ve ihracat rakamlar nelerdir?

-Ankara-Tel Aviv hattında ithalat-ihracata konu olan kalemler nelerdir?

-Tep­kim İs­ra­il Dev­let Baş­ka­nı­na de­ğil, mo­de­ra­tö­re­di­r” cümlesini kim söylemiştir?

-Ma­vi Mar­ma­ra bas­kı­nın­da yurt­taş­la­rı­mız ölürken, üç şar­tı­mız var­dı; özür di­le­ne­cek, taz­mi­nat öde­ne­cek ve Gaz­ze­'ye ab­lu­ka kal­ka­cak­tı. Bu istekler yerine getiril dimi? Getirildiyse bakanlığınızın kayıtlarında mevcut mudur?

-13 Şu­bat 2009'da Ge­nel Baş­kan Yardımcısı imzasıyla bü­tün okullara “İs­ra­il mal­la­rı­nı boy­kot et­me­yi­n” genelgesi gönderildi mi?

(CİHAN)


22 Temmuz 2014 Haberleri 1 2 3 4 5