Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına yapılan atamalar ile görevden almalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Milli Savunma Bakanlığında Askeri Hakimler Kanunu’nun 10. ve 16. maddeleri gereğince 83 hakim subay çeşitli görevlere atandı. Yine Askeri Hakimler Kanunu’nun 16. maddesi gereğince 14 askeri hakim subay, ilgili kanunun 10. ve 16. maddeleri gereğince de 12 hava hakim subayın çeşitli görevlere atamaları yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Özbay başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Müsteşar Yardımcılığına Mahmut Ballı atandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Bakanlık Temsilcisi olarak Bakanlık Müşaviri Faruk Çakmak getirildi. Açık bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına Fırat Işık atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Mustafa Caner Şahin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Bakanlık Müşavirliğine Cemre Berker Ülker atandı.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Mehmet Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar, Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Öncel Koç, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse, Tunceli İl Müftüsü Hüseyin Yıldırım başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındılar.

(CİHAN)


10 Temmuz 2014 Haberleri 1 2 3 4 5