Erdem Başçı: Parasal sıkıştırma, döviz kurları üzerinde etki yaptı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Erdem Başçı, Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunumda, "Parasal sıkılaştırma tedbirleri beklenen sonuçları vermektedir. Türk lirasındaki hızlı değer kaybını önleyen parasal sıkılaştırma, döviz kurları üzerinde kayda değer bir etki yapmıştır." dedi.

Başçı’nın yaptığı sunum, TCMB’nin internet sitesinde yayınlandı. Başçı, sunumda para politikası hakkında bilgi verdi. FED’in çıkış sinyalinin ABD tahvil faizlerinin artmasına neden olduğu belirten Başçı, reel faizlerin küresel kriz öncesindeki seviyede olduğunu; cari açık veren diğer ülkelerde de uzun vadeli tahvil faizlerinin arttığı söyledi. Kısa vadeli faizlerdeki geçici sıkılaştırmanın enflasyonla mücadelede etkili bir araç olduğunu dile getiren Başçı, "Türkiye’nin risk primi Euro Bölgesi borç krizi seviyesinin altında seyretmektedir. Parasal sıkılaştırma tedbirleri beklenen sonuçları vermektedir. Türk lirasındaki hızlı değer kaybını önleyen parasal sıkılaştırma, döviz kurları üzerinde kayda değer bir etki yapmıştır. Aşırı oynaklığa karşı da döviz rezervleri kullanılmış, mayıs ayından itibaren rezerv biriktirmeye başlanmıştır." dedi.

Başçı’nın sunumunda istihdamın gelişmiş ülkelere kıyasla daha olumlu seyrettiğini vurgularken, son yıllarda da daha güçlü bir istihdam artışının yaşandığını, istihdamdaki artış eğiliminin de 2014 yılında devam ettiğini kaydetti. Kadın ve erkek işgücüne katılım oranlarının hızla arttığı belirten Başçı, "İş gücüne yeni katılım oranlarına rağmen, işsizlik oranı küresel kriz öncesindeki seviyelere yakın seyretmektedir." dedi. Sunumda, ihracatın büyümeyi ve dengelemeyi desteklediği de ifade edilirken, AB ülkelerindeki toparlanmanın da ihracat artışına katkı sağladığına dikkat çekildi. Bu bağlamda, son dönmedeki ihracat artışının önemli bir kısmının da AB ülkelerinden kaynakladığı bildirilirken; toparlanmanın ihracat pazar payına da yansıdığı açıklandı. Sunumda şu tespitlere yer verildi:

"Karşılıksız çek oranları düşük düzeylerini koruyor. Firmaların finansman giderlerinin toplam giderler içindeki payı azaldı. Türkiye’nin tasarruf oranları düşük. Bu durum cari açığın yükselmesine sebep olmaktadır. Alınan önlemler sonucunda, cari işlemler açığında iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir. Büyümenin 2014’de dengeli bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki artış eğilimi sürüyor. Kredi büyüme hızı yüzde 15 seviyesine yaklaşmaktadır. Makro ihtiyadi tedbirler sonrasında bankacılık sektörü finansman ağırlığını tüketimden yatırım ve üretime kaydırıyor. Türkiye’nin kamu borcu diğer ülkelere göre düşük seviyede. Mali disiplinin devam edeceği öngörülmekte. Döviz kuru gelişmeleri enflasyon artışında önemli rol oynamıştır. Döviz kurunun yıllık enflasyona etkisi ilk 6 ayda yüzde 22 seviyesinde etki etmiştir. Döviz kuru sepetindeki değişme ise yüzde 12 sevilerindedir. Enflasyondaki düşüşün haziran ayı verisinden itibaren gözleneceği tahmin edilmektedir."

Sunumunda, 2014 yılında büyüme tahminlerinin ılımlı seyredeceği tahmini yapıldı. Dünya genelinde 2,9 büyümenin gerçekleşeceğini kaydedilen sunumda, ABD’nin 2,7, Euro Bölgesi’nin 1,2, Asya Pasifik Bölgesi’nin 6, Latin Amerika’nın 2,1, Doğu Avrupa’nın 1,5 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu. Türkiye’nin 2013 yılında büyümesinin yüzde 4 düzeyinde gerçekleştiği hatırlatılan sunumda, aşırı tüketim yapan ülkelerde yatırım oranlarının düşük düzeyde seyrettiği de kaydedildi.

(CİHAN)


02 Haziran 2014 Haberleri 1 2 3 4 5