Fethullah Gülen Hocaefendi'den 'kıyas ve içtihad' mesajı: Çözüm için çare bitmez

İSTANBUL - Fethullah Gülen Hocaefendi, Yeni Ümit ve Hira dergileri tarafından düzenlenen ‘İslam Dininin Zenginliği: İçtihad ve Kıyas’ konulu uluslararası sempozyuma bir mesaj gönderdi.

Gülen, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki sempozyuma gönderdiği mesajda, "Her şeyden önce, muhterem heyetinizi Allah’ın selamıyla selamlar ve en içten duygularla hürmetlerimin kabulünü arz ederim. Kültür hayatımız adına şimdiye kadar çok önemli hizmetler gören Yeni Ümit ve Hira dergileri, kültür mirasımızın çok önemli kaynaklarından olan ve İslam dininin zenginliğini işaretleyen Kıyas ve İçtihad konulu sempozyumda, ilim adamlarını ve ilim taliblerini bir kere daha bir araya getirdi. Cenab-ı Mevla’dan bu bereketli ilim meclisinden herkesin azami derecede istifade etmesini niyaz ederim." dedi.

Fethullah Gülen Hocaefendi, mesajının devamında "Yüksek heyetinizin de malum-u alileri olduğu üzere, tarih boyu peşi peşine gelen bütün peygamberler sürekli, tevhid, haşr ü neşir, peygamberlik, kulluk ve adalet gibi temel konularda müşterek bir yol takip etmiş; fürua ait meselelerde ise zaman, umumi şartlar ve insanlığın ulaşabildiği seviyeye bağlı irşad, tenbih ve değişik ikazlar televvünüyle yollarına devam etmiş; etmiş ve müntesiplerine hep yüksek hedefler gösterip onlara eksiksiz bir semavi sofra takdim etmişlerdir.

İnsanlığın İftihar Tablosu’na (sallallahu aleyhi ve sellem) gelince; O, rüştünü idrak etmiş beşere, Yüce Allah’ın son peygamberi, Kur’an da O’nun (celle celalühu) son mesajı ve son çağrısıdır. Bu ilahi risalet, bütün dinlerde aynı olan değişmez muhkem esasları hatırlatmanın yanında, inkişaf buudlu füruata dair emirleriyle de bütün zaman ve mekanların ihtiyacını karşılama vaadiyle gelmiş ve din hakikatine son noktayı koymuştur. Artık bundan sonra insanlık, Hatemünnebiyyin’in sunduğu bu son mesajın ışığı altında yoluna devam edecek; gelişme ve değişme enerjisini bu yeni nizama bağlı kullanacak ve mutlak hakikate ulaşma cehdini de onun vesayeti altında gerçekleştirmeye çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

Hocaefendi'nin mesajını Samanyolu televizyonu sunucularından Kemal Gülen okudu. Hocaefendi mesajında devamla, "Bu açıdan, Kıyas ve İçtihad, Kitap ve Sünnet’teki zaman ve mekan üstü potansiyel zenginliğin önemli bir açılım alanını teşkil etmektedir. Ehil olanlara her zaman kapıları ardına kadar açık olan bu zengin kaynakların söz konusu olduğu yerlerde katiyen çareler bitmez. Nitekim, dünden bugüne, tefsirin müdakkik dahi imamları, fıkhın emsalsiz müçtehitleri, dinin çağları aşan eşsiz mücedditleri, maneviyat ikliminin nurani mürşitleri; kelam, mantık, muhakeme ve fünun-u müsbete allameleri ve daha yüzlerce değişik sahada binlerce fen ve ilim adamı, Kur’an ve Sünnet’i, her zaman en feyyaz, en bereketli, en duru, en aldatmaz bir kaynak bilmiş, onlara müracaatta bulunmuş, onlara sığınmış; problemlerini onların sunduğu zamanüstü ve zamana emanet reçetelerle çözmüş ve onların ışığı altında yaratılışlarına esas teşkil eden hilafet vazifelerini de eksiksiz yerine getirme cehdini ortaya koymuşlardır." dedi

Gülen, mesajının sonunda şu dileklerini dile getirdi: "Kültür mirasımızın temel kaynaklarına duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle bakmanın bir numunesini teşkil eden bu bereketli meclisinizin de ilim ve kültür hayatımıza çok büyük katkısı olacağı ümidini beslemekteyim. Bu duygularla, bu sempozyuma iştirak eden bütün haziruna selam, muhabbet ve hürmetlerimi arz ile beraber fakiri de dualarına katmalarını istirham ederim."

(CİHAN)


10 Mayıs 2014 Haberleri 1 2 3 4 5