ZMO'dan sıfır gümrükle hububat ithaline tepki

ADANA - Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Semih Karademir, Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır gümrük ile hububat ithal edilmesine tepki gösterdi. Karademir, Türkiye gibi tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir ülkede akla gelecek en son çarenin ithalat olduğunu söyledi. Karademir, “Geleceğin teminatı olan güvenilir gıda için kaynakların ithalata değil, tarımsal üretime aktarılması gerekmektedir.” dedi.

Karademir, 14 Nisan 2010 tarih ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde kuraklığın etkisiyle rekoltede meydana gelecek azalmaları karşılamak amacıyla 4,2 milyon ton hububatın sıfır gümrükle ithal edilecek olmasına karşı çıktı. Karademir, tarımsal potansiyeli yüksek olan bir ülkenin ithalata yönelmesi demek kendi çiftçisi yerine ithal edilen ülkenin çiftçisinin desteklenmesi anlamına geleceğini savundu.

Karademir, şöyle devam etti: “Bu karar ile 2,5 milyon ton buğday, 1 milyon ton arpa, 500 bin ton mısır, 200 bin ton pirinç ithalatı gerçekleştirilecektir. Bu dört ürünün ithalatı için 2013 yılında ödenen para 3,8 milyar TL. Buna karşılık ülkemizde tarıma verilen destek aynı yıl 8,9 milyar TL.’dir. 2014 yılı bütçesinde destek miktarı 9,6 milyar TL. iken faiz ödemeleri için öngörülen miktar 52 milyar TL.’dir. Buğdaya verilecek prim 5 kuruş, mısır için 4 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, arpaya verilen prim 4 kuruş, iken 5 kuruşa çıkartılmıştır. Üreticiye verilen mazot desteği ise çiftçinin ödediği yüksek ÖTV’yi bile karşılayamamaktadır.”

Son dönemlerde buğday ekim alanlarının 1,5 milyon hektar, arpa ekim alanlarının yaklaşık 800 bin hektar küçüldüğünü dile getiren Semih Karademir, “Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektarlık bir alan varken, ne yazık ki bu alanın yalnızca 5,7 milyon hektarlık bir alanı sulanmaktadır. Sulamaya açık bu alanlarda çiftçinin elektrik borcunu ödeyememesinden kaynaklı icra vakaları önemli bir sorun oluşturmaktadır.” diye konuştu.

Kuraklık ve bunun gibi meteorolojik olaylardan dolayı tarımsal ürünlerdeki açıkların elbette ithalat yoluyla kapatılabileceğini duyuran Karademir, buna karşılık tarım arazilerinin amaç dışı tahsis edilerek yok edildiğini ileri sürdü. Karademir, "Tarımsal politikaların üreticiyi üretimden vazgeçirerek tarım arazilerinin boş bırakılması gibi sorunların yanında, hasat zamanı yapılan ithalatlarla ürün fiyatlarının baskılanması ise üreticiye en büyük darbe vuran sorunların başındadır. Hububat türleri için kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmesi gerekir. Güvenilir gıda için kaynaklar ithalata değil, tarımsal üretime aktarılmalı.” şeklinde konuştu.

(CİHAN)

ZMO'dan sıfır gümrükle hububat ithaline tepki ZMO'dan sıfır gümrükle hububat ithaline tepki

25 Nisan 2014 Haberleri 1 2 3 4 5