FKA'dan 'Kayısıda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri' raporu

MALATYA - Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kalkınma Kurulu Tarım Komisyonu tarafından 'Kayısıda Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ temalı çalıştayda Malatya’da 29-30-31 Mart tarihlerinde gerçekleşen zirai don kayısı üretimine etkisi masaya yatırıldı. Çalıştay sonrası hazırlanan raporda, kayısı bahçelerinin yaklaşık yüzde 30’unun dona karşı sigortalı olduğu, ancak TARSİM tarafından üreticilere ödeme yapılırken birçok kesintinin yapıldığı, yetiştiricilerin masraflarını karşılayan poliçe bedelinin yüzde 48’nin ödendiği belirtildi.

Fırat Kalkınma Ajansı hizmet merkezinde gerçekleştirilen çalıştayda ortaya konulan tespitler bir rapor şeklinde sıralandı. Kayısının başta Malatya olmak üzere Türkiye’nin en önemli ürünlerinden biri olduğu belirtilen raporda, bu yıl zirai don nedeniyle kayısı üreticilerinin ciddi doğal afetle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Daha önceki yıllarda ilde genellikle radyasyon donlarına maruz kalındığı anlatılan raporda, bu yıl ilk kez konveksiyon donlarına maruz kalındığı dile getirildi. Dondurucu soğuk hava kütlesinin rüzgar vasıtasıyla bölgenin üzerinden geçmesi sonucu oluşan konveksiyon donlarına karşı tedbirlerin işe yaramadığı, zararın şiddetinin bu nedenle arttığına dikkat çekildi.

İlgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde yüzde 90’dan fazla zarar oluştuğunun tespit edildiği vurgulanan raporda, “Yaşananlarla ilgili tek tesellimiz kayısı bahçelerimizin yüzde 25-30 kadar kısmının don hasarına karşı sigorta kapsamında olmasıdır. Bu durum en azından bu üreticilerimiz için olayın şiddetini kısmen azaltacaktır. Ancak TARSİM tarafından zarar gören üreticilere ödeme yapılırken birçok kesintinin yapıldığı ve sonuçta poliçe bedelinin yüzde 48 kadarının ödendiği dikkate alındığında bu miktar üreticilerin ancak masraflarını karşılayabilecektir. Bununla birlikte geri kalan yaklaşık yüzde 75’lik kısmı oluşturan üreticilerimiz çok daha ciddi mağduriyetle karşı karşıyadır. Malatya’nın gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık yüzde 70’inin kayısı ihracatından oluştuğu dikkate alındığında yaşanan doğal afet ilimizin ihracat rakamlarını da olumsuz etkileyecek ve büyük ihtimalle dünya üzerindeki bazı pazarların kaybedilmesine de yol açacaktır. Ayrıca kayısı üretiminin Malatya ve bölge ekonomisinin lokomotif unsurlarından biri olduğu dikkate alındığında ortaya çıkan sonuç ilde ve bölgede eğitim, ticaret, konut sektörü ve istihdam gibi birçok alanı da olumsuz etkileyecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, durumun on binlerce üreticinin sıkıntıya düşebileceği belirtilerek sosyal huzursuzluklara yol açabileceği kaydedildi. Son kısımda çözüm önerilere yer verilen raporda, “Büyük bir mağduriyet yaşayan üreticilerimizin bu mağduriyetlerini en azından hafifletebilmek için; bölgemizde don hasarından etkilenen meyve üreticileri ile yaşanan kuraklıktan etkilenen diğer tarım üreticilerinin kamu kurumlarına olan borçların silinmesi ya da ertelemesi, faizsiz kredi uygulaması başlatılması ve doğrudan gelir desteği sağlanması gibi tedbirler uygulamaya konulmalıdır. Bölgemizde bütün meyve üretiminin ciddi düzeyde zarar gördüğü ve ayrıca yaşanan kuraklık sebebiyle bütün tarımsal üretimin olumsuz etkilendiği dikkate alınarak en azından alternatif geçim kaynağı olmayan üreticilerimize bir yıl boyunca asgari geçim düzeyi üzerinden aylık ödeme yapılması gündeme alınmalıdır.” denildi.

En azından bir yıl süre ile meyve üreticilerine ilaç, gübre ve mazot gibi girdiler için alan bazlı destek sağlanması önerilen raporda, “Tek başlık altında genel bir sigorta uygulamasına geçilmelidir. Kuru kayısı üreticiliğinde mutlaka taban fiyatı uygulamasına geçilmelidir. Ulusal Kayısı Konseyinin kurulması büyük önem arz etmektedir. İlimizde de bir an önce çiftçi örgütlenme modelleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kayısıda lisanslı depoculuk çalışmaları hızlandırılmalıdır. Bölgedeki kayısı üretim alanlarının don riski haritası çıkarılmalı, riskli bölgelerde kayısı tarımı engellenmeli ve verilecek teşviklerde riskli alanlar kapsam dışı tutulmalıdır.” önerilerine yer verildi.

(CİHAN)


23 Nisan 2014 Haberleri 1 2 3 4 5