Dışişleri’nden AP’nin Türkiye İlerleme Rapor değerlendirmesi

ANKARA - Avrupa Parlamentosu’nda bugün kabul edilen 2013 Türkiye İlerleme Raporu’na Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. AB Bakanı Çavuşoğlu’ndan sonra Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), AB Komisyonu’nun 2013 Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin kararı AP Genel Kurulu toplantısında kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada AB kurumlarının aday ülkeler hakkında mutadan yayınlandıkları bahse konu raporlarda ilgili ülkenin katılım sürecinde kaydettiği gelişmeler ele alındığı kaydedildi. AB tarafından açıklanan bu raporların katılımcı statüsünü haiz ülkeler açısından AB bakımından istenilen sonucu verebilmesi için adil ve objektif olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Dışişleri’nden yapılan açıklamada, bu yıl da Hollandalı Hristiyan Demokrat Parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan AP kararında, AB Komisyonu’nun 2013 Genişleme Stratejisi'nde belirtildiği gibi, ekonomisi, stratejik konumu ve bölgesindeki önemli rolüyle Türkiye’nin AB’nin stratejik bir ortağı ve AB’nin ekonomik bakımdan rekabet edebilirliği için önemli rolü bulunan bir ülke olduğu hususlarının teyit edilmiş olması memnuniyetle karşılanmıştır denildi. Açıklamanın satır başları şu şekilde: ‘‘Kararda, son bir yıl içerisinde önemli reformların yapılmış olduğuna işaret edilmiş, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının (22 no’lu fasıl) açılması ve 16 Aralık 2013 tarihinde vatandaşlarımıza Schengen ülkelerine girişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin sürecin başlatılması ile Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş, ülkemizin savunduğu gibi reform süreci bakımından da önemi bulunan Yargı ve Temel Haklar (23 no’lu fasıl) ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24 no’lu fasıl) başlıklı fasılların müzakere sürecindeki önemine atıf yapılarak, bahse konu fasıllara ilişkin açılış kriterlerinin iletilmesinin bir yol haritası sağlayacağı ifade edilmiştir.

Kararda, Türkiye'nin enerji konusunda taşıdığı önem bağlamında, Enerji başlıklı 15 no’lu faslın açılmasına çağrı yapılması önemli görülmüştür. Kayda geçirilen bahse konu unsurlar, katılım sürecimize AB tarafının verdiği önemi göstermesi ve müzakerelere yeni fasılların açılması suretiyle ivme kazandırılması gerektiği yönündeki görüşümüzün destek bulması bakımlarından memnuniyetle karşılanmıştır.

Bununla birlikte, Karar, AP’nin Kıbrıs konusunda sürdüregeldiği taraflı tutumdan halen kurtulamadığını göstermektedir. Zira karara yansıyan anlayış, Kıbrıs Türk tarafının gayretleri ve Türkiye’nin aktif desteğiyle BM müzakere sürecinin yeniden başladığı ve çözüm yönündeki umut ve çabaların yoğunlaştığı bir ortamda, AP’nin Kıbrıs adası ve bölgede barış ve işbirliği ortamını hakim kılacak vizyonu kavramaktan ve buna yardımcı olmaktan maalesef uzak olduğunun göstergesidir.

Öte yandan, ülkemizde özellikle Gezi Olayları ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile bu kapsamda güçler ayrılığı ve yargının bağımsızlığı için yapılmakta olan çalışmaların AB kurumları ve yetkililerince yeterince anlaşılamadığını hayalkırıklığıyla müşahade etmiş bulunmaktayız. Ülkemiz, halkımızın beklentileri ve istekleri doğrultusunda reform sürecinin Kopenhag kriterlerine bağlı kalınmak suretiyle kesintiye uğramadan sürdürülmesi amacıyla çalışmaktadır. Her türlü yeni yasal düzenlemede göz önünde bulundurulan temel unsurların, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlılık ilkeleri olduğundan şüphe duyulmaması gerekir.

Ahde vefa ilkesi çerçevesinde AB katılım sürecimiz açısından kazanılmış haklarımıza sahip çıkmaya ve AB’ne tam üye olma hedefi doğrultusundaki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. AB’nin işbirliği ve diyalog kanallarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da açık tutarak, siyasi saikli olası tutumları bertaraf ederek, bu sürece destek vermesi haklı beklentimizdir.’’

(CİHAN)


12 Mart 2014 Haberleri 1 2 3 4 5