Papa II. Jean Paul'ün gizli günlükleri kitap oldu

VATİKAN - Dokuz yıl önce hayatını kaybeden ve Nisan ayında Aziz (Santo) ilan edilecek olan Papa II. Jean Paul'ün, öldükten sonra yakılmasını vasiyet ettiği günlükleri memleketi Polonya'da kitaplaştırıldı. Kitapta en dikkat çeken kısımlarsa tanrıdan af dileyen günahkarların bahtiyar olmaları ve kendisine suikast girişiminde bulunan Ali Ağca'nın ismini de bu cümlelerin yanına parantez içinde not düşmesi olarak öne çıkıyor.

Vefatının 9.yılında "Aziz" ilan edilecek olan Papa II. Jean Paul'ün, hizmetlisine ölümünün ardından yakılmasını söylediği günlükleri bugün memleketi Polonya'da kitaplaştırıldı. 600 sayfadan fazla olan kitapta II. Jean Paul'ün, 1923'ten 2003'e kadar manevi dünyasının yansımaları bulunuyor.

Kitapta II. Jean Paul'ün 1997 yılında aldığı bir notta, tanrının kendisinden af dileyen günahkarları bahtiyar saydığından bahsetmesi dikkat çekiyor. Ayrıca yine aynı bölümde, Papaların seçildikten sonra yayınladıkları Papalık Genelgeleri'nden kendisine ait olan "Dives in Misericordia" (Merhameti Bol) genelgesinin yanına parantez içinde kendisine suikast düzenleyen Ali Ağca'nın ismini de yazdığı görülüyor.

Kitapta dikkat çeken diğer bir bölümdeyse Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerden bahsedildiği, Ortadoğu'nun karışık durumu ve bu karışıklığın giderilmesi adına not ettiği çözüm önerileri bulunuyor. II. Jean Paul, Ortadoğu'daki suların durulması için 100 yıl gerektiğini ifade ederken Hz. Meryem'in Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler arasında bir köprü vazifesi görebileceği hususuna vurgu yaptığı görülüyor.

Merhum Papa II. Jean Paul'ün, Nisan ayında Aziz (Santo) ilan edilmesine ise biri Parkinson diğeri beynindeki bir hastalıktan rahatsız olan iki kişinin, II. Jean Paul'ün adı kullanılarak dua edilmesi sonucu iyileşmeleri sebep olarak gösteriliyor.

(CİHAN)


05 Şubat 2014 Haberleri 1 2 3 4 5