Türkiye, kriz öncesi işsizlik oranı düşük ender ülkelerden biri

ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2013 yılı için hazırlanan rapora göre, işgücü piyasası derin krizlerden birini yaşıyor. Yaşanan küresel ekonomik kriz nedeni ile AB’ye 27 üye ülkede işsizlik oranı kriz öncesi seviyeye inmedi. Rapora göre, 2011 yılında Ekonomi İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerindeki işsizlik oranı AB üyesi ülkelerin aksine, işsizlik oranında düşüş gösterdi ve hala kriz öncesindeki seviyedeki pozisyonunu koruyor. TÜİK’ in verilerine göre ise kriz öncesi işsizlik oranları ile 2012 oranları karşılaştırıldığında Türkiye, 2012 yılı işsizlik oranının 2007 yılı işsizlik oranından düşük olduğu ender ülkelerden biri. Bu konuda Almanya, Avusturalya ve Türkiye’nin başarısı da dikkat çekiyor.

ILO tarafından 2013 yılı için hazırlanan raporda işgücü piyasasında kalmanın zorlukları, özellikle gençler için beceri zorlukları, kaliteli istihdam yaratmanın güçlükleri belirtildi. Rapora göre, işsizlik süreleri gittikçe uzarken, ne eğitimde ne de işte olmayan nüfus sorununun devam ettiği belirtildi. ILO analizlerine göre, 2013 yılı itibarı ile dünyadaki işsizlerin sayısının 200 milyon sınırını aştı. Uluslararası Çalışma Örgütü, işsizlerin sayısının gelecek yılda ilerleyerek 208 milyona ulaşacağını öngörüyor. 2013 yılında sadece G20 ülkelerinde, 93 milyon kişi işsiz kaldı. İşgücüne katılım oranı ise dünya genelinde yüzde 48,5 erkekler için yüzde 56,1 ve kadınlar için yüzde 40,5.

ILO verilerine göre, AB’ye üye ülkeler arasında 2013 yılının Haziran ayı itibariyle en fazla genç işsizliğe sahip ülke Yunanistan olurken; Türkiye genç işsizliği oranında Euro bölgesi AB ortalamalarının da altında kaldı. 2009 yılında yüzde 12,7’den 2011’de yüzde 12,3’e düşen küresel genç işsizlik oranı, 2012’de tekrar 12,4’e 2013 yılı ilk çeyreğinde ise 12,6’ya yükseldi. ILO, 2018 yılı itibariyle küresel genç işsizlik oranının yüzde 12,8 olacağını öngörüyor.

Krizin başlangıcından bu yana AB içinde gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 15’ten yüzde 23’e yükseldi. AB İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) verilerine göre, AB genelinde 15 ile 24 yaş arası gençlerin 5 milyon 600 bini işsiz. Özellikle, Hırvatistan, İspanya ve Yunanistan’daki tablo daha ağır. Euro krizinin derinden vurduğu ülkelerde, okul üniversite öğrencileri dışındaki gençlerin yarısından fazlası işsiz. TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de 2007’de yüzde 20, 2009’da 25,3 olan genç işsizlik oranı, 2013 Haziran dönemi itibarı ile 11,6 seviyelerine gerileyerek, Euro bölgesi ve AB ortalamalarının altında kaldı.

Verileri değerlendiren İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Abdüllatif Gökdere, dünya işgücü piyasasının olumsuz dönemlerden geçtiği son yıllarda, Türkiye işgücü piyasasının trendlerinin olumlu bir seyir içinde olduğunu söyledi. Gökdere, dünya genelinde ve özellikle Avrupa’da yeni iş yaratma krizinin derinleştiği 2007 yılından bu yana Türkiye’de istihdam, krizin en derin olduğu 2009 yılında bile arttığına açıkladı. Kriz ülkelerinde vasıflı gençlerin dahi iş bulmakta zorlandığını ifade eden Gökdere, "Gençler arasındaki işsizliğin artması, devletin vergi gelirinin düşmesi ve tüketimin azalması anlamına geliyor. Bu durum, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Ama sonuçta, tehlikede olan sadece ekonomik büyüme değil. Genç kuşakların yaşlıların yükünü taşıdığı sosyal güvenlik sistemleri de bu olumsuz koşullardan nasibini alabilir." yorumunu yaptı.

"İŞKUR, KÜRESEL KRİZİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ YIKICI ETKİSİNDEN TÜRKİYE’Yİ KORUDU"

Dünya genelinde ve özellikle Avrupa’da yeni iş oluşturma krizinin derinleştiği 2007 yılından bu yana Türkiye’de istihdam, krizin en derin olduğu 2009 yılında bile arttığına dikkat çeken Abdüllatif Gökdere, şunları kaydetti:

"2007 yılından bu yana, Türkiye’de 4 milyondan fazla yeni iş imkanı sağlanmıştır. İŞKUR, gerek aktif istihdam politikaları, gerekse pasif istihdam politikaları ile ekonomik krizin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında öne çıkarak, küresel krizin Türkiye işgücü piyasası üzerindeki yıkıcı etkilerinin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında kilit rol oynamıştır."

(CİHAN)


06 Aralık 2013 Haberleri 1 2 3 4 5