Kısa vadeli dış borç stoku arttı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 2013 Eylül ayı kısa vadeli dış borç stoku, 2012 sonuna nispeten yüzde 24,5 oranında artarak 125,3 milyar ABD Doları oldu.TCMB, Eylül ayına ait kısa vadeli dış borç verilerini açıkladı. Anılan ayda bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 29,2 oranında artarak 88,1 milyar ABD Doları'nı bulurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,7 oranında artarak 36,3 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2012 sonuna göre yüzde 38 oranında artışla 40,3 milyar ABD Doları'na, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 22,1 oranında artışla 10,7 milyar ABD Doları'na yükseldi. Banka mevduatı, 2012 sonuna göre yüzde 46 oranında artışla 27,1 milyar ABD Doları oldu.

Öte yandan yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2012 yılı sonuna göre yüzde 14,5 oranında azalarak 10,0 milyar ABD Doları oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2012 yılı sonuna göre yüzde 17,4 oranında artışla 25,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşti.


BORÇLU VE ALACAKLI BAZLARI

Borçlu bazında incelendiğinde tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2012 sonuna göre yüzde 50,4 oranında artıp 16,6 milyar ABD Doları'na gelirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 21,7 oranında artıp 107,8 milyar ABD Doları'na ulaştı.

Alacaklı bazında incelendiğinde parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2012 sonuna kıyasla yüzde 27,5 düzeyinde artarak 81,7 milyar ABD Doları'na dayandı. Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 16,1 artışla 42,4 milyar ABD Doları düzeyinde gerçekleşti.
2012 yılı sonunda 13 milyon ABD Doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da Eylül sonu itibarıyla 1,2 milyar ABD Doları oldu. Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,3’ü ABD doları, yüzde 34,8’i Euro, yüzde 12,6’sı TL ve yüzde 2,3’ü diğer döviz cinslerinden oldu.

BİR YIL VEYA DAHA AZ KALMIŞ DIŞ BORÇ VERİLERİ

Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 163,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 29 milyar ABD Dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 13,3; TCMB’nin yüzde 1,7; özel sektörün ise yüzde 85 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(CİHAN)


19 Kasım 2013 Haberleri 1 2 3 4 5