Yargı kararları için ortak sistem kuruldu

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), kanun yolundan geçen işlerde iddianame, ilk derece mahkemesinin verdiği karar, temyiz incelemesinde verilen karar ve dosya mahiyetinin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden görülebileceği bir sistem kurdu. Bu sistemdeki veriler, terfi incelemelerinde de esas alınacak.

14.04.2011 tarihinde 2802 Sayılı Kanun'un 21 ve 33'üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile hakim ve savcıların terfiinde "kanun yolu incelemesinden geçen iş sayısı ve bu inceleme üzerine verilen notlar" yerine "kanun yolu incelemesinden geçen işlerin" dikkate alınacağı düzenlendi. Bu doğrultuda ilke kararlarında da gerekli değişiklikler yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nca kabul edilen 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Plan kapsamında yürütülen "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Performans Değerlendirmesi ve Terfi Sistemlerinin Yenilenmesi" projesi doğrultusunda yapılan anket ve çalıştaylarda da 'Kanun Yolu' uygulaması ayrıntılı olarak tartışıldı. "Kanun Yolundan Geçen İşlerin" UYAP üzerinden takibi, terfi defterine yansıtılması ve bunların terfide dikkate alınması ile kararların hakim ve savcıların kendileri tarafından da görülüp değerlendirmelerini yapabilecekleri bir ekranın yapılması gündeme geldi.

Yapılan anket ve çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan görüş doğrultusunda; Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda kanun yolundan geçen işlerde iddianame, ilk derece mahkemesinin verdiği karar, temyiz incelemesinde verilen karar ve dosya mahiyetini UYAP üzerinden görülebileceği bir sistem kuruldu.

Bu ekrana, 'UYAP Uygulamaları-Personel- Ortak İşlemler Rolündeki Personel İşlemleri-Hakim ve Savcı Kanun Yolu Bilgileri' menüsünden erişilebilecek. Terfi incelemelerinde esas alınacak bu ekrandaki verilerin doğru olması ve mağduriyetlere neden olunmaması açısından, hakim ve savcıların bu ekranları incelemeleri, eksik hususların tespit edilmesi durumunda öncelikle veri girişlerinin ve dosyanın temyiz yoluna UYAP üzerinden gönderilip gönderilmediğinin kontrol edilmesi, sorunun çözülememesi halinde ise UYAP uzman kullanıcılar vasıtasıyla Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na veya 'kanunyolu@hsyk.gov.tr' e-posta adresine sorunu iletmeleri istendi.

(CİHAN)


23 Haziran 2013 Haberleri 1 2 3 4 5