Samsun Kent Ekonomileri Forumu'ndan 5 vizyon proje çıktı

SAMSUN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekonomi İşler Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde başlatılan Marka Şehirler İçin Kent Ekonomileri Forumu’nun Samsun toplantısı sona erdi. Forumun açıklanan sonuç bildirgesinde 18 projenin içinden en fazla oyu alan 5 proje, Samsun'un vizyoner projesi olarak belirlendi.

AK Parti Samsun Ekonomik İşler Başkanlığı’nın ekonomiye yön veren oda, dernek, sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin ve işadamlarının katılımıyla Canik Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Marka Şehirler İçin Kent Ekonomileri Samsun Forumu' sonuçlandı. Forumda kenti geleceğe taşıyacak projeler oylandı. 18 proje içinden Samsun Büyük Serbest Bölgesi Projesi, Cazibe Merkezi Samsun Projesi, Lojistik Üssü Samsun Projesi, Sağlık ihtisas OSB Projesi ve Tarım İhtisas OSB Projesi, kentin vizyon projeleri oldu.

Forumun sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşan 'Kent Ekonomileri Forumu' Samsun Moderatörü Doç. Dr. Erkan Erdemir, Samsun’un bölgesinin sosyoekonomik olarak en büyük kenti olduğunun altını çizdi. Tarım alanındaki verimli ovaları ile öne çıkan şehrin sanayi ve tarıma yönelik sanayi yatırımları ile şekillendiğinin altını çizen Erdemir, “Samsun ili sanayi işletmelerinin yüzde 23’ü gıda ürünlerinin imalatına yoğunlaşmıştır. Şehirdeki işletmelerin yüzde 54’ü mikro, yüzde 38’i ise küçük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın yapmış olduğu Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu anketi çalışmalarına göre 2011 yılında ilk 500 sanayici arasına ankete katılan 5 adet, ikinci 500 sanayici arasına da 7 adet Samsun firması girmiştir.” şeklinde konuştu.

Forumda tartışmaya açılan konular üzerinde yapılan yoğun tartışmalar sonucunda ortaya çıkan vizyoner proje önerilerinin, masa sözcüleri ve raportörleriyle birlikte belirlendiğini ifade eden moderatör Doç. Dr. Erkan Erdemir, “Projeler moderatör tarafından yansıda sunularak katılımcılara tanıtılmıştır. Tanıtım sonrasında bu vizyoner projelerden 5 adet proje yapılan oylama sonucunda Samsun’un vizyoner projeleri olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki süreçte, gerek kentte yapılan gözlemler ve görüşmeler gerek forumdan elde edilen bilgiler ve gerekse de diğer verilerden yararlanarak, Samsun’un sosyo-ekonomik strateji belgesinin yazılacağı ve katılımcıların dikkatine sunulduktan sonra rapora nihai şeklin verileceği karara bağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Samsun’un 5 vizyon projesi ise şunlar:
Samsun Büyük Serbest Bölgesi Projesi: Mevcut ihtiyacı karşılayamayan serbest bölge, Ürdün/Akabe modeliyle örgütlenecek, Samsun’u ulusal ve uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirmesi isteniyor.

Cazibe Merkezi Samsun Projesi: Kentin doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla sahip olduğu turizm potansiyelinin artırılması için 19 Mayıs 2019’da Karadeniz Oyunları’nın Samsun’da yapılması da hedeflendi. Samsun’un özellikle Karadeniz havzası için turistik açıdan uluslararası bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi, şehre önemli bir katkı sağlayacağına inanılıyor.

Lojistik Üssü Samsun Projesi: Türkiye’de kara, deniz ve hava yolu taşımacılığının kavşağı konumundaki kent, özellikle ticari taşımacılık açısından ulusal ve uluslararası bir lojistik merkezi olması öneriliyor. Bu çerçevede özellikle Batum-Samsun-Ankara hızlı tren hattının da eklenmesiyle lojistik merkez yatırımcılarla da ilişkilerinin geliştirebileceği ifade ediliyor.

Sağlık İhtisas OSB Projesi: Medikal tıbbi gereçlerin üretilmesine odaklanmış bir OSB olabilme potansiyeline sahip olan Samsun’un, gerek lojistik açıdan uygun konumu, gerekse mevcut tıbbi yatırımlar ve medikal kümelenmelerin varlığının OSB boyutunda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Tarım İhtisas OSB Projesi: Çarşamba ve Bafra ovaları ile önemli stratejik üstünlüğü bulunan tarım sektörü, küçük işletmeler şeklinde örgütlenmiş tarım işletmeleri nedeniyle yeterli birikime ulaşamıyor. Tarım ürünlerine odaklanmış bir OSB ile pek çok tarım ürününün depolanması, işlenmesi ve böylece katma değeri daha yüksek ürünler haline getirilmesi, ticaret için büyük kazanım görülüyor.

(CİHAN)

Samsun Kent Ekonomileri Forumu'ndan 5 vizyon proje çıktı

13 Haziran 2013 Haberleri 1 2 3 4 5