'Gezi Parkı protestosu hükümeti yıpratma eylemine dönüştürüldü'

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da faaliyet yürüten Harran Adalet ve Hukuk Derneği, Taksim Gezi Parkı protestolarının hükümeti yıpratma eylemine dönüştürüldüğünü söyledi.

Harran Adalet ve Hukuk Derneği tarafından yapılan açıklamada, Taksim Gezi Parkı'ndaki protestoların amacından saparak farklı bir boyuta kaydığına dikkati çekilerek şu görüşleri yer verildi: " Gösterilen tepkilerin şekli, şiddeti ve örgütlenme şekli, halkı katılmaya teşvik ve katılanları da daha yüksek dozda çatışma halet-i ruhiyesine sokmak için yalan bilgilerin, uydurma haber ve fotoğrafların yayılmasına çalışılması, bu hareketlenmenin basit bir gösteri olmadığını göstermektedir. 27 Mayıs ihtilallinden önce de benzer akla hayale gelmedik yalan haberler ile toplum gerildiği hatta o dönemde bazı öğrencilerin kıyma makinesinden geçirilerek öldürüldüğü şeklindeki asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Bu çabalar hükümeti düşürmeye yönelik girişimlerdir. Asıl amaç toplumsal hareketlerin giderek yaygınlaşarak kontrol edilmez bir kargaşa ve güvensizlik ortamı oluşması, olağanüstü hal veya sıkıyönetim ilanına mecbur kalınması, hükümetin mevcut hali ile görevini yapamayacağını söyleyebilmesi, mümkün olursa yönetime demokrasi dışı yollarla ele geçirme gayretidir."

Gösteri yürüyüşü demokratik bir hak olduğu vurgulanan açıklamada, bu hakkın kullanılması esnasında hukuk normlarının ihlal edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Gösterilere katılanlar, destek bildirenler bu gösterileri organize edenlerin ve hukuk dışına çıkarak yaralama, yağmalama ve tahrip etme gibi tüm günahlara destek vermiş olduklarının bilinmesi gerektiği uyarısının yapıldığı açıklama milletin iradesinin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı vurgulanarak, "Yine demokrasilerde hükümetlerin değişmesi usulü demokratik seçimlerdir. Bunun dışında bir yöntem millet iradesinin ayak altına alınmasıdır. Halkımızın büyük çoğunluğu bu tip eylemleri tasvip etmediği gibi bu amaçları da paylaşmamaktadır. Nihayet bütün gayretlere rağmen katılımın sınırlı olması bunu göstermektedir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "Harran Adalet ve Hukuk Derneği yönetimi olarak gösteri hakkına saygı duymakla beraber bu hakkın sınırının aşılması, gösterilerin görünen amaçlar dışında demokrasi dışı gayelere yönelmesi karşısında halkımızın aydınlatılması ve katılımcıların uyarılması ihtiyacı karşısında bu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür."

(CİHAN)


04 Haziran 2013 Haberleri 1 2 3 4 5