Kazalardaki çocuk ve genç ölümleri yüksek, sınavlarda trafik soruları da olsun

BURSA - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de meydana gelen trafik kazaları sonucunda hayatını kaybedenlerin yüzde 7’sini, yaralananların ise yüzde 11,8’ini 0-14 yaş aralığındaki genç ve çocuklar oluşturuyor. Uzmanlar, ÖSYM sınavlarında, orta öğretim ve sonrasında yapılacak her türlü seçme sınavlarında trafik ile ilgili soruların sorulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın internet sitesinde Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu sonuç bildirgesine dayanılarak yapılan açıklamada, kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 7’sinin yaralananların ise yüzde 11,8’ini 0-14 yaş aralığındaki genç ve çocukların oluştuğu belirtildi.

Rakamın Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında bu oranın ortalama 2.5 kat daha yüksek olduğunun görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı trafik kurallarına uyma konusunda bilinçli hale getirebilmek amacıyla temel eğitimin her kademesinde ve orta öğretimde çocukların zorunlu alacakları trafik dersleri bilgi aktarımından ziyade kuralları içselleştirmeyi ön plana çıkaracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca ÖSYM sınavlarında, orta öğretim ve sonrasında yapılacak her türlü seçme sınavlarında trafik ile ilgili soruların hazırlanması ve sorulması sağlanmalıdır." ifadeleri yer aldı.

"ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞEHİRLERARASI YOLLARDA YAYGINLAŞTIRILMALI"

Açıklamada, bütün dünyada, sebep olduğu can ve mal kayıpları yüzünden önemli bir kamu sağlığı sorunu haline gelen karayolu trafik güvenliğinin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için daha büyük bir sorun teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 Yılı Karayolu Güvenliği Küresel Durum Raporu'na göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu orta gelirli ülkelerin dünyadaki motorlu araçların yarısına sahip olmalarına rağmen, trafikteki ölümlerin yüzde 80’inine ev sahipliği yapıyor. Bu durum, karayolu trafiğinde rolü olan bütün paydaşların ‘ortak sorumluluk’ anlayışı içerisinde ve aynı güvenlik vizyon ve hedefleri doğrultusunda hareket etmelerinin zorunluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Trafik elektronik denetleme sistemlerinin (TEDES), trafik kural ihlallerinin tespit edilmesi ve önlenmesi konularında etkinliği kanıtlanmıştır. Bu sistemlerin şehirlerarası karayollarında da ihtiyaç duyulan yerlerde en kısa zamanda kurularak etkin olarak kullanımı sağlanmalıdır.”

"BİSİKLET PROJELERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ"

Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında çok büyük oranlarda karayolları kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, ulaştırmada karayollarına verilen ağırlığın kademeli olarak deniz ve suyolları, havayolları, boru hatları, raylı sistemler ve kombine taşımacılığa kaydırılarak yük ve yolcu taşımada bu sistemlerin kullanımı artırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, "Özellikle şehir içi ulaşım alt yapısında çevre ve insan sağlığına daha fazla önem verilerek toplu taşıma ağırlıklı ve yaya ile bisiklet öncelikli projeler hayata geçirilmelidir. Mevcut durumda trafik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek alanların iyileştirilmesi sağlanarak, şehir içi ve şehirlerarası yolların tasarımları affedici ve kendini ifade eden yollar anlayışı doğrultusunda ele alınmalıdır."

(CİHAN)


20 Mayıs 2013 Haberleri 1 2 3 4 5