İstanbul'da "icma koordinasyon merkezi" kurulması kararlaştırıldı

İSTANBUL - Hira ve Yeni Ümit dergileri tarafından organize edilen "İcma ve Kolektif Şuur Sempozyumu" sona erdi. İki gün süren, 80 ülkede 630 alim ve din adamının katıldığı sempozyum kapanış konuşmasını yapan Mısır Müftüsü Ali Cuma, iki gün boyunca icma ve kolektif şuur konusunda yapılan tebliğler ve sempozyumun sonuç bildirisini okudu.

Ali Cuma, icma ile ilgili olarak İstanbul'da bir koordinasyon merkezinin kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Bu koordinasyon merkezi, fıkıh ve İslam dünyasının çeşitli sorunlarının tartışılacağı ve ilahiyat fakültelerini de içine alacak çalışmaları koordine edecek. Koordinasyon merkezi yıllık konferanslar düzenlemekle sorumlu olacak. Merkez icma konusunda yazılan kitapları bir araya getirerek, icmanın üzerine yapılan yeni araştırmaları üzerine ekleyerek bir havuz oluşturacak. Öte yandan icmanın aslı konsunda bir araştırma yapılacak. Ayrıca, kolektif şuur konusunda yazılanlar bir araya getirilerek, havuz oluşturulacak. Burada yol haritası çizilerek, Müslümanların hayatlarında tatbik edecekleri bir yol haritası oluşturulacaktır. Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin sahabelerin uygulamasıyla nasıl bir icma üslubu ittiba edilir değerlendirilecek." diye konuştu.

Koordinasyon merkezinde Müslümanların problemleri ele alınarak, bunların çözümü üzerine çalışmalar yapılacağını kaydeden Cuma, "Hayır üzerine bir araya geldik ve hayır üzerine dağılalım." diyerek konuşmasını tamamladı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ise icmanın Kur'an ve sünnetten ayrı bir delil olmadığını ifade ederek, "Dinin iki aslı vardır. Biri Kur'an-ı Kerim diğeri de Efendimiz'in sünnetidir. İcma ve kıyas ise bu iki unsur arasındaki bağlantıları anlamamızı sağlayan yöntemleri ifade eder. İcma kitap ve Kuran'ın paylaşılan anlamı demektir. Bu kendiliğinden oluşmuştur. İcma geriye yönelik tasvir ağırlıklıdır. Kıyas ise Kur'an ve sünnetin naslarının belirlenmesi çabasıdır. Böyle olunca iki asıl ve bu iki asla götüren iki delil ve yöntemden söz edebiliriz." diye konuştu.

Bardakoğlu, "İslamın son din, Kur'an-ı Kerim'in son kitap ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) son peygamber olduğu tabii ve akli sonucu olarak bu din bu kitap bu resul anlaşılacak, yaşanacak ve o bayrak hiç bir zaman yere inmeyecektir." dedi.

(CİHAN)


28 Nisan 2013 Haberleri 1 2 3 4 5